Invidzonen stöttar anhöriga till Polisens utlandsstyrka

Från och med juni 2011, stöttar Invidzonen anhöriga till Polisens utlandsstyrka. Det innebär att anhöriga till poliser i utlandstjänst får ta del av det stöd som Invidzonen erbjuder samt ingå i alla Invidzonens aktiviteter. Anhöriga till Polisens utlandsstyrka har en egen del i Invidzonens tidning med reportage och artiklar som rör just detta område.

Polisens anhöriga


 

Vi på Invidzonen är själva anhöriga
Invidzonens styrka ligger i att vi själva är anhöriga och därför har närmare till hands att känna igen de frågor och känslor som kan uppkomma vid en insats. Hos oss hittar du andra anhöriga om varit med om liknande situation. Genom att träffa andra och att prata av dig om det du upplever under en insats på hemmaplan kan du få nya perspektiv och känna dig både tryggare och starkare. Efter en lång erfarenhet av anhörigverksamhet vågar vi påstå att igenkännandet läker.

Vårt anhörigstöd
Vi informerar anhöriga om det stöd som finns, vi letar svar på anhörigas frågor och vi informerar omkringliggande organisationer om anhörigas behov. Invidzonen har en rad olika aktiviteter för att möjliggöra för anhöriga att träffa och byta erfarenheter med varandra. Här finns allt från familjeträffar, föräldraträffar eller träffar som går i hälsans tecken. Genom att vi har olika typer av nätverk finns det goda chanser för dig att hitta ett sätt att umgås som passar just dig.