Invidzonen stöttar anhöriga till Försvarsmaktens internationella verksamhet

Sedan våren 2010 har Invidzonen ett formellt avtal med Försvarsmakten att stötta anhöriga till personal på utlandstjänst före, under och efter en insats. Verksamheten består av ett medmänskligt stöd och sker via vårt mentornätverk, chatt, mail och stödsamtal. Vi arrangerar även aktiviteter för att underlätta för anhöriga att skapa egna nätverk med andra i liknande situation.

Läs mer på Försvarsmaktens hemsidaVi på Invidzonen är själva anhöriga
Invidzonens styrka ligger i att vi själva är anhöriga och därför har närmare till hands att känna igen de frågor och känslor som kan uppkomma vid en insats. Hos oss hittar du andra anhöriga om varit med om liknande situation. Genom att träffa andra och att prata av dig om det du upplever under en insats på hemmaplan kan du få nya perspektiv och känna dig både tryggare och starkare. Efter en lång erfarenhet av anhörigverksamhet vågar vi påstå att igenkännandet läker.


Vårt anhörigstöd
Vi informerar anhöriga om det stöd som finns, vi letar svar på anhörigas frågor och vi informerar omkringliggande organisationer om anhörigas behov. Invidzonen har en rad olika aktiviteter för att möjliggöra för anhöriga att träffa och byta erfarenheter med varandra. Här finns allt från familjeträffar, föräldraträffar eller träffar som går i hälsans tecken. Genom att vi har olika typer av nätverk finns det goda chanser för dig att hitta ett sätt att umgås som passar just dig.


Läs mer om Invidzonens stöd till anhöriga
Om vårt stöd
Vårt konkreta stöd
Våra mentorer
Kontakta oss här
Artiklar och informationsfolder