Om det händer något akut på insatsområdet

Invidzonen rapporterar inte om händelser i insatsområden för att säkerställa att rätt information ges ut. Vid en eventuell händelse i ett insatsområde hänvisar vi till Försvarsmakten, www.forsvarsmakten.se.

Invidzonen mottar inte annan eller mer information kring händelser än vad som officiellt lämnas ut. På vår webbsida rapporteras händelser på ett korrekt sätt och sidan uppdateras efterhand.

Om du upplever att det tar tid innan Försvarsmakten kommer ut med information när något akut har hänt, ha då i åtanke att man i första hand vill informera närstående som är drabbade. Det händer att personal på plats ombeds att inte kontakta sina närstående om någonting händer, eftersom detta kan leda till ökad oro innan drabbade anhöriga är underrättade. Därför tar det normalt tid innan de kan ringa hem och meddela att de är oskadda.
(uppdaterad 2017-03-27)
 

Vakthavande befäl

Har det hänt något på hemmafronten och gör att du omgående måste komma i kontakt med förbandet i insatsområdet kan du ringa till vakthavande befäl (VB). Det är viktigt att du uppger följande när du ringer till VB:

  1. Din anhörigas namn och insats
  2. Vem du är och hur ni står i relation till varandra
  3. Ditt telefonnummer
  4. Vad som har hänt
     

Lokala anhörigsamordnare

Hos lokala anhörigsamordnare kan du som anhörig få information om eventuella aktiviteter riktade till anhöriga. De lokala anhörigsamordnarna vänder du dig som anhörig till i första hand. Då Försvarsmakten inte har aktiviteter på alla orter i Sverige, väljer du som anhörig vilken anhörigsamordnare du vill kontakta.
 

HR Direkt

Tfn: 08–514 393 00  (vardagar 10-12:00)
Mejl: hr-direkt@mil.se
Frågor som rör uppföljning, stöd och
 rehabilitering av tjänstgörande personal.
 Stödorganisationer

Medmänniskor och praktisk hjälp

Försvarsmaktens veteran- och anhörigstöd (Pusselorganisationerna), är ett samordnat stöd för dig som är anhörig eller veteran som gör, har gjort eller ska tjänstgöra internationellt. Till stödorganisationerna kan du vända dig för att få stöd om du känner dig orolig eller bara vill prata med någon som förstår. >> Till stödorganisationerna
 

Stödbanken gällande vuxna

Stödbanken gällande barnÖvriga frågor

 

Om du har frågor om vad som händer vid personskada, sjukdom eller dödsfall, frågor som rör Försvarsmaktens informationsträffar för anhörig, anhörigstöd eller försäkringar, kontakta Försvarsmaktens HRC som samordnar stödet till anhöriga inom Försvarsmakten.

Tefefon: FM HR-centrums växel (vardagar 10–15): 08–514 393 00
Telefon: HR Direkt (vardagar 10–12) 08–514 393 00 

Mail: hr-direkt@mil.se
 

Försvarsmakten informerar kring: "Om media hör av sig"

 

SOCIALA MEDIER