FULLMAKT FÖR VÅRDNADSHAVARE

Det är endast vårdnadshavarna som gemensamt kan fatta beslut som rör det gemensamma barnets skolgång eller barnomsorg. Men även i andra sammanhang kan det fodras bådas underskrifter.
 

Fullmakt vid gemensam vårdnad av barn
Om parterna/vårdnadshavarna har separerat och en av dem reser mycket utomlands under längre perioder, kan en besvärlig situation uppstå när det gäller underskrifter för de gemensamma och minderåriga barnen. Då kan en tillfällig fullmakt upprättas för den period då den tjänstgörande är bortrest. Det underlättar för den hemmavarande som får rätt att skriva under papper som i vanliga fall kräver underskrift från båda parter.

Exempel på situationer då underskrift från båda vårdnadshavare krävs:


I skolan/barnomsorgen
Endast vårdnadshavarna gemensamt kan fatta beslut som rör barnet när det gäller sitt barns skolgång eller barnomsorg och därför kan ett skriftligt medgivande/en fullmakt underlätta vid utlandstjänstgöring.
En vårdnadshavare får endast ta med någon annan som inte är vårdnadshavare till barnet på samtal kring barnets utveckling och dylikt om det finns skriftligt medgivande från båda vårdnadshavare för barnet.

Det är också vårdnadshavarna tillsammans som ska fatta beslut som rör barnet, t.ex. upphävande av sekretess, eftersom integritetskänsliga frågor för barnet kan komma att diskuteras på sådana utvecklingssamtal.

Det krävs ett gemensamt och skriftligt medgivande från båda vårdnadshavarna för att ex. en lärare får berätta för en utomstående (t.ex. ny sambo) i frågor som omfattas av sekretess. Även om barnet har en ensam vårdnadshavare ska skriftligt medgivande lämnas, detta för att verksamheten ska ha ett skriftligt bevis på att det är vårdnadshavaren själv som har valt att bryta sekretessen för sitt barns räkning.


Bevittning
Fullmakten kan antingen utformas generellt eller mer specifikt beroende på vad den behöver användas till. För att vara säker på att fullmakten inte ifrågasätts kan det vara lämpligt att några bevittnar fullmakten, även om det i normalfallet inte krävs.

 

Kontakta juridiskt biträde eller familjerätten för hjälp
Eftersom familjens behov och önskemål kan variera är det lämpligt att först diskutera med ett juridiskt biträde om hur fullmakten bör utformas. Man kan även kontakta familjerätten i kommunen för att höra efter om de kan vara behjälpliga.

Källa: Familjerätt på nätet

 

► Insatsekonomi

► Fullmakt

► Försäkringar

► Testamente


ᐊ  Tillbaka till start