FULLMAKT

Det kan dyka upp många frågor när någon i familjen ska tjänstgöra utomlands. Vilka praktiska förberedelser behöver man ta itu med när det till exempel gäller ekonomi, försäkringar och avtal? Hur fungerar en fullmakt och vilka befogenheter ger den?

 

Vad är en fullmakt?

En fullmakt behövs när någon för en annan persons räkning ska utföra ett uppdrag, teckna eller avsluta ett avtal med annan part. Det kan också handla om att köpa eller sälja saker till exempel en bil eller bostad. Personen som fått fullmakten (fullmäktigen) har då rätt att för den andres räkning (fullmaktsgivaren) företräda fullmaktsgivaren i kontakterna med till exempel försäkringsbolag, elbolag, myndigheter eller bostadsrättsförening.

Det är fullmaktsgivaren som sätter reglerna och kan alltid återkalla fullmakten när han eller hon så önskar. Oftast är det nära anhöriga som ger varandra befogenheter att företräda varandra i situationer där det behövs en fullmakt.

 

Behöver fullmakten bevittnas?

  • Bevittning. En fullmakt behöver inte bevittnas, men handlar det om större saker som ska utföras medan man är iväg rekommenderas bevittning av två helt ojäviga vittnen. Det är alltid viktigt att klarlägga vilken befogenhet fullmäktigen ska ha.
     
  • Befogenheter. Skriv hellre in fler befogenheter än färre, eftersom det kan uppstå många olika situationer under tiden när någon är iväg som ställer till det på hemmaplan.

Idag finns också extremt många varianter av avtal inte minst när det gäller olika abonnemang inom telefoni och elektronik. Här kan det finnas anledning att ge fullmäktigen fullmakt att avsluta och teckna nya avtal.

 

Är det någon skillnad mellan att vara gift eller sambo?

Nej, här gäller anhörigbehörigheten, vilket innebär att både gifta par och sambos ska kunna hjälpa varandra med olika saker som till exempel fastighetsdeklaration och betalning av räkningar eller att företräda sin partner gällande sociala förmåner exempelvis bostadsbidrag.

 

► Insatsekonomi

► Fullmakt för vårdnadshavare

► Försäkringar

► Testamente


ᐊ  Tillbaka till start