Coaching för alla

Vill du bli coachad enskild eller i par? Här kan du anmäla ditt intresse, kontakta oss Vi har tystnadsplikt!

Vill du hitta egna svar och få självförtroende i hur du vill leva och hur du vill utvecklas?

Invidzonen erbjuder personlig coaching kring frågor som rör dig och din livssituation som anhörig. Är du förälder till en veteran, partner, syskon, barn eller vän spelar ingen roll, alla är välkomna, enskilt eller i par. Coaching handlar först och främst om upptäckt, medvetenhet och val och att arbeta framåt.

Vad är en coach?

En coach hjälper dig att utforska och reflektera kring dina tankar, känslor, värderingar, färdigheter samt att arbeta framåt.

Vad innebär coaching?

Coaching handlar inte om att lösa problem, även om problem kommer att lösas. Det handlar inte i första hand om att öka prestationen eller att nå mål eller att uppnå resultat, även om detta helt säkert kommer att ske i en effektiv coachingrelation. Vi tror att coaching först och främst handlar om upptäckt, medvetenhet och val.
(Källa: Whitworth m.fl. 2007)

Välkommen med din intresseanmälan!

SOCIALA MEDIER