Vill du hitta egna svar och få självförtroende i hur du vill leva i din familj och hur du vill vara och utvecklas som förälder?

Är du förälder till en veteran, partner, syskon, barn eller vän spelar ingen roll. Coaching handlar först och främst om upptäckt, medvetenhet och val och att arbeta framåt. Välkommen att bli coachad enskilt eller i par.

Invidzonen erbjuder personlig coaching kring frågor som rör dig som är förälder till en veteran, syskon, vän, barn eller kring ditt/ert föräldraskap eller situationer i familjen. Alla är välkomna.

Vad är en coach?

En coach hjälper dig att utforska och bli medveten om dina tankar, känslor, värderingar, färdigheter, val samt att arbeta framåt.

Vad innebär coaching?

Coahing handlar inte om att lösa problem, även om problem kommer att lösas. Det handlar inte i första hand om att öka prestationen eller att nå mål eller att uppnå resultat, även om detta helt säkert kommer att ske i en effektiv coahingrelation. Vi tror att coahing först och främst handlar om upptäckt, medvetenhet och val.
(Källa: Whitworth m.fl. 2007)

Är du intresserad av att delta i coaching?

Har du frågor eller vill anmäla ditt intresse, kontakta oss. Du kan bli coachad enskild eller i par och coachingen är kostnadsfri.

Mejla kontakt(at)invidzonen(punkt)se

Vi har tystnadsplikt!

SOCIALA MEDIER