Vill du hitta egna svar och få självförtroende i hur du vill leva och hur du vill utvecklas?

Coaching handlar främst om upptäckt, medvetenhet, val och att arbeta framåt. Invidzonen erbjuder personlig coaching kring frågor som rör dig och din livssituation. Är du förälder till en veteran, partner, syskon, barn eller vän spelar ingen roll, alla är välkomna att bli coachad enskilt eller i par.

Vad är en coach?

En coach hjälper dig att utforska och reflektera kring dina tankar, känslor, värderingar, färdigheter samt att arbeta framåt.

Vad innebär coaching?

Coahing handlar inte om att lösa problem, även om problem kommer att lösas. Det handlar inte i första hand om att öka prestationen eller att nå mål eller att uppnå resultat, även om detta helt säkert kommer att ske i en effektiv coahingrelation. Vi tror att coahing först och främst handlar om upptäckt, medvetenhet och val.
(Källa: Whitworth m.fl. 2007)

Är du intresserad av att delta i coaching?

Har du frågor eller vill anmäla ditt intresse, kontakta oss. Du kan bli coachad enskild eller i par och coachingen är kostnadsfri.

Mejla kontakt(at)invidzonen(punkt)se

Vi har tystnadsplikt!

SOCIALA MEDIER