Invidzonen är en rikstäckande organisation genom sin verksamhet via webbplatsen, lokala mentorer/representanter, telefon, chatt och mail. Genom att kombinera vår erfarenhet med förmågan att lyssna till de anhörigas behov vill vi växa och finnas på de platser och i de forum där anhöriga behöver oss. Har du bara en internetuppkoppling kan du läsa om vårt stöd och nå oss hela dygnet.

 

Preventivt stöd
Vi vet att det är ett stöd i sig för anhöriga att veta att det finns en organisation som ger möjlighet till nätverk och stöd. Invidzonen fokuserar på varje anhörigs positiva kraft och arbetar aktivt med preventivt stöd. Vi erbjuder olika typer av stöd, anpassar stödet efter behov och utgår från det som passar den anhörige bäst. Vår målsättning är att förenkla insatsen på hemmaplan, informera, lindra känslan av ensamhet samt att förebygga psykisk ohälsa hos anhöriga.

Läs mer om vårt samlade stöd

Igenkännande läker
Våra mentorer är erfarna anhöriga som fungerar som stöd/mentor åt efterkommande anhöriga. Mentorerna är medmänniskor och samtalsstödjare som arbetar under tystnadsplikt. Alla våra mentorer har själva gått igenom minst en insats på hemmaplan. Kontakten med våra mentorer sker via chatt, mail, telefon eller ett personligt möte. Invidzonens mentorer arbetar ideellt och gör detta för att ge sina erfarenheter en ytterligare mening.

Läs mer om våra mentorer här

Mentornätverk
Våra mentorer är medmänniskor och samtalsstödjare som arbetar under tystnadsplikt. Det är erfarna anhöriga som fungerar som stöd/mentor åt efterkommande anhöriga. Alla våra mentorer har själva gått igenom minst en insats på hemmaplan. Invidzonens mentornätverk har visat sig vara ett lyckat koncept eftersom anhöriga får möjlighet att prata med någon som har varit med om en liknande situation. Kontakten med våra mentorer sker via chatt, mail, telefon eller ett personligt möte. Invidzonens mentorer arbetar ideellt och gör detta för att ge sina erfarenheter en ytterligare mening.

Läs mer om vårt mentornätverk här
 

Styrkan ligger i vårt nätverk
Invidzonens styrka ligger i att vi själva är anhöriga och därför har närmare till hand att känna igen de frågor och känslor som uppkommer vid en insats. Vi vet att igenkännandet läker och att erfarenhetsutbytet mellan anhöriga är en viktig del för att skapa trygghet och styrka hos anhöriga på hemmaplan. Vi informerar om det stöd som finns, vi letar svar på anhörigas frågor, vi informerar omkringliggande organisationer om anhörigas behov samt tar vara på idéer som kan bli till nya aktiviteter för anhöriga.

Läs mer om mentoruppdraget

Dina idéer kan också bli stöd till andra anhöriga
Har du en idé eller saknar du något? Hör gärna av dig till oss och berätta. Vi arbetar ständigt på att bli bättre och ser därför en stor vinst att få veta vad som saknas eller få bekräftelse på vad som fungerar. Alla våra aktiviteter idag är skapade av anhöriga själva. Genom att kombinera erfarenhet och förmågan att lyssna till de anhörigas behov kan vi fylla ett tomrum och behov hos anhöriga. Vi försöker finnas på de platser och i de forum där anhöriga behöver oss. Om du saknar en representant från Invidzonen på din ort, kontakta oss så hjälper vi dig efter bästa förmåga.

Kontakta oss här >>


Anhörigas idéer som blivit stöd för andra anhöriga: