FÖRSVARSMAKTENS VETERAN- OCH ANHÖRIGSTÖD

Ett samordnat stöd för dig som är anhörig eller veteran som gör, har gjort eller ska tjänstgöra internationellt.

En del i Försvarsmaktens arbetsgivarpolicy är att värna hela soldaten före, under och efter insats. Därför har Försvarsmakten upprättat ett samarbetsavtal med fem externa organisationer som arbetar ideellt med stödverksamhet för hela veteranfamiljen. De fem ideella organisationerna är Invidzonen, Sveriges VeteranförbundSvenska Soldathemsförbundet och Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund samt Idrottsveteranerna. De är helt fristående från Försvarsmakten.


Mer information om stödorganisationerna här