FÖRSVARSMAKTENS VETERAN- OCH ANHÖRIGSTÖD

Ett samordnat stöd för dig som är anhörig eller veteran som gör, har gjort eller ska tjänstgöra internationellt.

En del i Försvarsmaktens arbetsgivarpolicy är att värna hela soldaten före, under och efter insats. Därför har Försvarsmakten upprättat ett samarbetsavtal med fyra externa organisationer som arbetar ideellt med stödverksamhet för hela veteranfamiljen. De fyra ideella organisationerna är Invidzonen, Sveriges Veteranförbund FredsbaskrarnaSvenska Soldathemsförbundet och Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund och är helt fristående från Försvarsmakten.


Mer information om stödorganisationerna här >>


 

Anhöriga stöttar
anhöriga

Invidzonenstödjer Försvarsmaktens och Polisens anhöriga

Webbplats: www.invidzonen.se
Mejl: kontakt@invidzonen.se
Telefon: växel 08-400 20 388
Invidzonens anhörigtelefon: 0761-66 33 17
Anhörigchatt: Direkt via vår webbplats eller via vår app >> torsdagar och söndagar klockan 21.00-22.00.

Jouröppen stödchatt. Vi öppnar chatten snarast möjligt vid en allvarligare händelse. Du behöver inte vara drabbad eller ha din närstående på den drabbade insatsen för att chatta med oss. Invidzonens medarbetare har tystnadsplikt.


Kamratskap, omtanke,
medmänsklighet

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna stödjer Försvarsmaktens och Polisens anhöriga

Webbplats: www.sverigesveteranforbund.se
Mejl kansli: kansliet@sverigesveteranforbund.se
Telefon: 08–25 50 30
Fredsbaskrarnas kamratstödtelefon: 020–666 333
Telefonen är bemannad dagligen mellan kl.18.00-21.00.
Mejl Kamratstöd: 020666333@fredsbaskrarna.se

Kamratstöd
Om du vill prata med några som har erfarenhet av reaktioner som kan uppkomma vid hemkomst så rekommenderar vi att ta kontakt med Fredsbaskrarna för att att få tala med en så kallad kamratstödjare. Kamratstödjaren har själv erfarenhet av utlandstjänstgöring och hanterar ofta reaktioner från tjänstgörande personal. Fredsbaskrarnas medarbetare har tystnadsplikt.

 


Förmedlar det
professionella stödet

 

 

Svenska Soldathemsförbundet stöd endast för Försvarsmaktens anhöriga

Webbplats: www.soldathem.org
Telefon: 070–571 19 90 eller 070–571 14 94
Stödtelefon: 070–570 99 91
Mejl: info@soldathem.org


Kamratskap och
samhörighet

Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund (SMKR) – stöd endast för Försvarsmaktens anhöriga

SMKR erbjuder: historia/traditioner, föreningar över hela landet, kamratlig samvaro, lokalt förankrat, backup på hemmaplan. Läs mer på SMKRs webbsida

Telefon: 08-611 8540
Webbplats: www.smkr.se
Mejl: smkr@telia.com
Facebook: SverigesMilitaraKamratforeningarsRiksforbund