Internationella hemsidor och rapporter

Mer att läsa om den militära familjen, dess situation, hur den påverkas och hur den anpassar sig.