Här presenterar vi länkar till andra stödorganisationer och samhällets resurser.
Du kan alltid vända dig till din vårdcentral där kan du få kontakt med kuratorer och psykologer.


 

 


ALKOHOLHJÄLPEN
Alkoholhjälpen är en självhjälpssida med flera delar. Det finns material som vänder sig till dig som någon gång har funderat på om du dricker för mycket och som vänder sig till dig som oroar dig för någon annans drickande. På alkoholhjälpen finns råd och tips och övningar som du kan använda dig av.

 


ALKOHOLLINJEN
Alkohollinjen är till för dig som funderar över dina eller någon annans alkoholvanor. Rådgivning sker per telefon och är konstnadsfri. Du kan vara anonym. Ring 020-84 44 48.

 


ALLA KVINNORS HUS
Alla Kvinnors Hus är en ideell och partipolitiskt obunden organisation med lång erfarenhet av att arbeta med våldsutsatta kvinnor, tjejer och deras barn. Vi arbetar också med förövare, som i de flesta fall är män.

 


ANONYMA NARKOMANER
Vi välkomnar dig till dessa sidor och hoppas att du kommer att finna det du söker. Vi har på intet sätt funnit ett botemedel mot beroendet. Vi erbjuder bara en beprövad plan för dagligt tillfrisknande. Vårt budskap är att en beroende, vilken beroende som helst, kan sluta använda droger, bli av med önskan att använda och finna ett nytt sätt att leva.

 


BRIS FÖR VUXNA – BARNPERSPEKTIVET
Ensamstående förälder kan man vara på olika sätt. Det är olika för olika barn också, men en sak har alla de barnen gemensamt; de bor inte hela tiden eller inte alls med båda sina biologiska föräldrar.

 


BUP – STOCKHOLMS BARN- OCH UNGDOMSPSYKIATRI
(BUP) är en specialistverksamhet inom sjukvården för barn och ungdomar med psykiska svårigheter. Till oss kommer barn och unga under 18 år som är deprimerade, har mycket ångest eller till exempel skadar sig själva. De kan också ha varit med om något skrämmande som påverkar dem så mycket att de har svårt att klara av vardagen. Vi möter barnen, ungdomarna och deras föräldrar och ger dem stöd och en möjlighet till förändring.

 


DROGFRITT.NU
Drogfritt.nu (Riksorganisationen för ett Drogfritt Sverige) har sedan 1992 bedrivit insamlingar till förmån för att barn och ungdom skall få information om droger och alkohol.Vi är drygt 20 personer som arbetar på Drogfritt.nu. Tillsammans har vi har en lång erfarenhet av vad droger kan ställa till med samt en stor erfarenhet av att föreläsa om drogers konsekvenser. Både till unga och vuxna - med mycket goda resultat.

 


DRUGSMART
Fakta om alkohol och droger för unga. På Drugsmart hittar du information om alkohol och andra droger. Du kan också ställa frågor anonymt till våra experter.

 


HJÄLPLINJEN
Kostnadsfri psykologisk hjälp. Hjälplinjens telefonjour erbjuder psykologisk hjälp till människor i psykisk kris eller i en svår livssituation. Du kan få stöd i hur du kan gå vidare med ditt problem, vilken typ av hjälp som kan vara bra för dig och vart du kan vända dig. Vi som svarar är socionomer, psykologer och psykiatrisjuksköterskor med erfarenhet av att stödja människor som mår psykiskt dåligt.

 

INVIDZONEN
Invidzonen är en ideell organisation av anhöriga för anhöriga. Vi är rikstäckande genom vår verksamhet via vår webbplats eller app där vi erbjuder ett samlat stöd såsom chatt, mejl, forum, tidning och blogg. Ett direkt stöd får du även genom telefonsamtal, personliga möten med våra mentorer eller genom nätverksträffar. Vi finns även tillgängliga på sociala medier där vi nätverkar och driver de anhörigas fråga i samhället. Vi är medmänniskor med erfarenhet av minst en insats på hemmaplan. Invidzonen har avtal med Försvarsmakten och Polisen.

 


IOGT-NTO ALKOHOLRÅDGIVNING
När du vill ha stöd och råd kring narkotika- eller alkoholproblem är du välkommen att höra av dig till vår alkoholrådgivning. Det spelar ingen roll om det handlar om dig eller om någon i din närhet. Hälften av dem som ringer oss ringer angående ett eget missbruk och hälften ringer angående någon annans.

 


JOURHAVANDE MEDMÄNNISKA
Vi i Jourhavande medmänniska är vanliga medmänniskor som vill dela med oss av vår tid och vårt engagemang till dem som ringer oss och behöver just det. Vi är inte kuratorer, psykologer eller läkare eller personer. Vår specialkompetens är att vara just vanliga människor. Den som ringer till oss och behöver specialister, för sina samtal eller för att lösa sina problem, hänvisar vi till någon av alla de övriga jourer som finns. Den som är med i vår jour tar emot samtalen i sitt hem.

 


JOURHAVANDE PRÄST
Jourhavande präst är öppen för alla som behöver en medmänniska att prata med. Den som ringer behöver inte tillhöra Svenska kyrkan. Du når jourhavande präst via nödnumret 112. Den som svarar har tystnadsplikt.

 


KVINNOFRIDSLINJEN
Kvinnofridslinjen telefon 020-50 50 50, är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa till oss. Vi har öppet dygnet runt och du ringer oss gratis oavsett var du bor i Sverige. Ditt samtal syns inte på telefonräkningen.

 


MIND – SJÄLVMORDSLINJEN
Mind är en ideell förening som arbetar för psykisk hälsa och stöder människor i kris. Självmordslinjen: 90101 öppet dygnet runt. Föräldratelefonen: 020-85 20 00 öppen vardagar 10-15. Äldretelefonen: 020-22 22 33 öppet vardagar 10-15.

 


POLISEN SIDA – BROTT I NÄRA RELATIONER
Här kan du som är utsatt ta reda på mer om vad du har för rättigheter och om hur polisen kan hjälpa dig. Också du som är vittne kan hitta information om vad du kan göra om du misstänker att någon i din närhet är utsatt. Välkommen hit!

 


POLISENS SIDA FÖR VUXNA – OM BARN OCH UNGA
Här får du veta vad du ska göra om du misstänker brott mot barn eller unga. Om du misstänker att ett barn eller en ungdom utsätts för våld eller övergrepp bör du anmäla det till Polisen eller till socialtjänsten i den kommun där barnet eller ungdomen bor. I akuta fall, ring 112.

 


RÄDDA BARNEN – FÖRÄLDRATELEFONEN OCH FÖRÄLDRAMEJLEN
Om att vara förälder har sina sidor. Ibland är det inte självklart vad som är rätt och vad som är fel. Du kan vända dig till oss med frågor som rör barn och föräldraskap.

 


STRESS: VAD KAN DU GÖRA SJÄLV – VÅRDGUIDEN
Att uppleva stress är en del av livet - alla blir stressade någon gång. Det händer i situationer som kräver något extra och kroppen brukar då få extra kraft och energi. Men om stressen pågår länge kan kroppen ta skada. Därför är det viktigt med återhämtning och vila. Det finns många saker du kan göra för att motverka stress

 


STÖDCENTRUM FÖR UNGA BROTTSOFFER
Många unga människor utsätts för brott. Att drabbas av en sådan händelse är kränkande och påverkar människor på olika sätt. Det är vanligt att känna sig rädd, arg och ledsen. Ofta dyker det upp frågor som: ”Varför just jag? Ska jag anmäla? Vad händer i polisutredningen? Vad innebär en rättegång?”

 


SUICIDE ZERO
Det finns en mängd hjälpresurser i samhället. Många vill hjälpa dig som mår psykiskt dåligt. Ibland kan det ta ett tag innan någon svarar men håll ut, du kommer att få hjälp! Observera att Suicide Zero INTE har direkthjälp utan vi hänvisar till nedanstående organisationer.

 

 


SVENSKA SOLDATHEMSFÖRBUNDET (SSHF)
Sedan 2008 har SSHF ett uppdrag, att genom ekonomiskt stöd från Försvarsmakten stödja anhöriga till soldater i utlandstjänst. SSHFs Familjestöd är ett centralt åtagande med lokal förankring vid landets soldat- och örlogshem. SSHF har avtal med Försvarsmakten.

 


SVERIGES VETERANFÖRBUND FREDSBASKRARNA (SVF)
Kamratstödshjälpen är till för dig som tjänstgjort i utlandsstyrkan eller annan utlandstjänst och känner att du saknar dina kamrater. Av erfarenhet vet vi att efter ha levt en längre tid utomlands, så är det till en början väldigt skönt att komma hem. Men efter en tid kommer saknaden efter kamraterna och känslorna av vad vi var med om tillsammans tillbaka. SVF har avtal med Försvarsmakten.

 


SVERIGES MILITÄRA KAMRATFÖRENINGARS RIKSFÖRBUND (SMKR)
SMKR organiserar de militära kamratföreningarna i Sverige och företräder dem inför Försvarsmakten och övriga delar av samhället. SMKR vill verka för: försvarsvilja och försvarsupplysning, samarbete mellan våra kamratföreningar, samarbete mellan de nordiska ländernas kamratföreningar, vård av våra militära traditioner och av förbandsmuseerna. SMKR har avtal med Försvarsmakten.


VETERANMOTTAGNINGEN UPPSALA AKADEMISKA SJUKHUS
Veteranmottagningen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala är en öppenvårdsmottagning för veteraner med egen erfarenhet av krigshandlingar. För att betraktas som veteran ska man ha varit i utlandstjänst och varit utsänd av svensk myndighet.

Fler länkar Veteranmottagningen >>