Var och en är ansvarig för sin egen säkerhet

I dagens samhälle är vi vana vid att sköta information via teknik som finns lättillgänglig i vår vardag. Användandet av sociala medier tycks öka år efter år och vi kan på ett enkelt sätt meddela vår värld om var vi befinner oss och vad vi gör. Ett trevligt och bra sätt att hålla kontakt med våra nära och kära, enligt många. Det är dock viktigt att inte glömma bort att vi utsätter oss för vissa risker när vi rör oss på de digitala plattformarna.

Ditt beteende. Invidzonen månar om din säkerhet på hemmaplan och påminna om hur viktigt det är att vara medveten om sitt beteende och de risker som finns på internet. I stort handlar det om att agera utifrån sunt förnuft och med försiktighet. Oftast är det ens eget beteende som gör skillnaden mellan ett säkert och osäkert användningssätt.

Tänk efter, före du lägger ut information på internet! Hur lätt kan det vara att söka upp informationen av någon som vill ha den. Vem äger informationen du lägger upp? Vilka kan vilja utnyttja den? Behöver du använda så mycket bilder? Kan du avgöra vad i bilden som kan vara en säkerhetsrisk?

Värna din säkerhet. Här följer därför några tips och råd om hur du själv kan tänka för att värna om din säkerhet. Detta för att minimera riskerna för att tredje part, individer eller organisationer med ont uppsåt enkelt ska kunna få fram nödvändig information för att kunna hota och skada Försvarsmaktens och Polisens personal och eller deras hemmavarande. Vi på Invidzonen är inga säkerhetsexperter men hoppas att nedanstående tips kan komma till nytta.