Här har vi länkar med information om Försvarsmakten och Polisens insatser utomlands. Det finns oerhört mycket information på internet och ibland kan det vara svårt att hitta och sålla bland allt material.


 

Svenska internationella insatser


Försvarsmaktens internationella insatser >>

Polisens utlandsstyrka >>

 

Övriga svenska internationella insatser


Utrikesdepartementet

Kustbevakningen

Folke Bernadotteakademin

Tullverket

Kriminalvården

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Räddningstjänsten (sök Räddningstjänsten lokalt)