Här kan du få information och kontaktuppgifter till repektive avtalade myndigheter och stödorganisationer. Om du känner att du behöver stöd och vägledning finns Invidzonens mentorer och kansli att fråga och ta hjälp av.

 

       Akut stöd anhöriga Försvarsmakten


   Akut stöd anhöriga Polisens utlandsstyrka

 

SOCIALA MEDIER