Hos Invidzonen räknas du som anhörig om du känner dig anhörig

Invidzonens stöd och nätverk är till för alla som har någon nära på internationell insats. Som anhörig räknar vi vänner, föräldrar, barn, partners, släktingar eller kollegor. Hos oss är du anhörig även om en relation med den tjänstgörande skulle ta slut. Du är anhörig före, under och efter insats oavsett hur länge sen insatsen genomfördes.

Ny som anhörig


 

Vem stöttar vi?

Förutom anhöriga stöttar vi även den som tjänstgör internationellt med stöd och vägledning i frågor som rör anhöriga här hemma. Alla är välkomna!

 

Vår ståndpunkt

Vi är en oberoende, ickepolitisk, religiöst obunden organisation som välkomnar alla oavsett nationalitet, kön, ålder, etnisk bakgrund och sexuell läggning.

 

Vår vision

Vårt mål och syfte är att ständigt ge anhöriga en känsla av tillhörighet, gemenskap och trygghet och genom detta öka välmåendet hos hemmavarande.

 

Vår värdegrund är

• Medmänsklighet
• Opartiskhet
• Öppenhet

 

Välkommen till Invidzonen när helst du vill!

Vill du bli medlem hos Invidzonen?

Vill du komma i kontakt med en mentor?

Till Invidzonens samlade stöd

Kontakta Invidzonen