Nyheter arkiv

Föräldrautbildning

Föräldrautbildning


Vill du utveckla ditt föräldraskap

Nu kan du gå en webbaserad föräldrautbildning på sju till åtta gånger under 1,5 timme. Kursen riktar sig till alla föräldrar som befinner sig före, under och efter insats.

Utbildningen är till för dig som har barn och som vill utveckla ditt föräldraskap. Genom att utforska betydelsen av relation och samspel mellan förälder och barn, kan det få interaktionen att fungera bättre i vardagen mellan dig och ditt barn.

Mejla oss på kontakt(at)invidzonen.se för mer information
eller anmäl dig via denna länk om du är intresserad av att gå kursen.

Kursen ges via Skype eller Hangout.

Aktiviteten är kostnadsfri. Stödet riktar sig till alla oavsett om du är medlem eller inte.


 

Det perfekta föräldraskapet, finns det? Nej, det tror inte vi på Invidzonen, men vi vet att föräldrar är oerhört betydelsefulla för barns utveckling.

Ibland kan det dock vara svårt att vara den förälder man vill vara. Att förstå vad som behövs för att barn ska växa upp till trygga individer är viktigt. Det gör att de kan hantera utmaningar som de kommer att möta i livet. Invidzonens föräldrakurs hjälper deltagarna att reflektera över vad det innebär att vara en bra förälder.

 

Fördjupad förståelse

Den kurs som Invidzonen erbjuder är en föräldrakurs i den så kallade ”Trygghets­cirkeln – COS-P Circle of Security Parenting”. Målet är att hjälpa föräldrar att få en fördjupad förståelse för vilka behov barn har när det gäller det känslomässiga stödet från föräldrarna.

– Kursen är uppbyggd som ett föräldrastödsprogram där en grupp föräldrar träffas under åtta veckor, för att på ett strukturerat sätt få möjlighet att tala om sig själva, sitt barn och samspelet med barnet, säger kursledaren Anna Nybling, coach och verksamhetsledare på Invidzonen, som också är ansvarig för Familje­zonens familjehelger.

 

Tema

Kursen bygger på anknytningspsykologisk teori och forskning. Varje träff kommer att ha ett bestämt tema, där syftet är att stimulera till det goda samtalet i gruppen. Varje deltagare ska kunna reflektera över sitt eget föräldraskap och om det kan finnas känslomässiga hinder i kontakten med sitt barn.

– Vi strävar inte efter att uppnå det perfekta föräldraskapet, eftersom vi inte tror att det finns. Vår ambition är istället att ge vägledning till ett föräldraskap som är "gott nog". Det gör vi genom att stötta föräldrar så att de bättre kan förstå barnets signaler och vilka behov som de signalerna ger uttryck för, säger Anna Nybling.

 

Omfattning 7-8 ggr

Vi träffas sju till åtta gånger under en och en halv timma. Du deltar frivilligt men för att det ska fungera på bästa sätt vill vi att du försöker komma vid varje tillfälle. Du bestämmer själv hur mycket du vill dela med dig av dina egna erfarenheter till de andra i gruppen.

 

Innehåll – vägen till trygghet

Vi tittar på barnets behov av anknytning och reflekterar över vår egen trygghet och sårbarhet. Hur påverkar föräldrarnas känslomässiga tillgänglighet barnets sätt att förmedla sina behov och känslor? Vi utforskar det underliggande budskapet i barnets starka känslouttryck – ”jag behöver dig, men jag vet inte vad jag ska göra med det jag känner”.

 

Hur kan man som förälder förstå beteendet och hjälpa barnet?

Våra barns behov är lätta att missa när vi föräldrar befinner oss mitt i vardagsstressen. Trygghetscirkeln hjälper dig som förälder att bli mer uppmärksam på vad ditt barn skickar ut för signaler och vilka behov som ditt barn behöver få tillgodosett.
 ᐊ  Tillbaka till start