Nyheter arkiv

Invidzonens Årsmöte 2020

Invidzonens Årsmöte 2020

 

Nu är det dags för Invidzonens årsmöte söndag 29 mars 2020!


Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Vill du vara med och påverka – bli medlem och kom till årsmötet.

 

Plats

Kungsholmen Stockholm. Tid och plats får du efter anmälan.


Anmälan

För att underlätta vår planering vill vi ha din anmälan senast 28 februari mejla kontakt(at)invidzonen.se


Medlemskap = Rösträtt

Alla som är medlemmar i Invidzonen har rösträtt.


Skriv en motion

Till årsmötet kan du som medlem lämna in motioner med förslag på vad du vill att föreningen ska göra. Årsmötet är föreningens högsta beslutande instans och ska besluta om styrelsens förslag (propositioner), medlemmars förslag (motioner) samt välja styrelse, revisorer och valberedning. Styrelsen svarar därefter på motionen och lägger ett förslag till beslut till årsmötet.


Vad kan en motion handla om?
En motion bör handla om föreningens inriktning, strategi eller andra principiella frågor. Har du förslag som rör den dagliga verksamheten, exempelvis uppslag som kan bli en aktivitet är du välkommen att kontakta oss på: kontakt(at)invidzonen.se


Lämna in din motion:

1.     Du lämnar enklast din motion genom att skicka in motionen via mail kontakt(at)invidzonen.se
2.     Du kan också lämna in den på föreningens kansli på Hantverkargatan 52 (tryck på porttelefon)
3.     eller posta den till: Invidzonen, "Årsmötet", Hantverkargatan 52, 112 35 Stockholm

  • Sista dag för inlämning av motioner: söndag 15 mars 2020Handlingar

Årsmöteshandlingarna skickas ut till den som anmält sig innan årsmötet.

 

Årsmötets dagordning:

§ 1. Mötets öppnande
§ 2. Val av mötesordförande
§ 3. Val av mötessekreterare
§ 4. Val av två justerare tillika rösträknare
§ 5. Godkännande av dagordning
§ 6. Fastställande av röstlängd
§ 7. Fråga om årsmötet utlysts i rätt ordning
§ 8. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
§ 9. Föredragning av styrelsens ekonomiska berättelse
§ 10. Föredragning av revisionsberättelsen och fastställande av balansräkning
§ 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§ 12. Styrelsens förslag och medlemmars motioner
§ 13. Fastställande av verksamhetsplan och budget
§ 14. Fastställande av medlemsavgift
§ 15. Fastställande av ev. arvoden till styrelse och revisor
§ 16. Val av ordförande i föreningen
§ 17. Val av övriga styrelseledamöter
§ 18. Val av revisor och suppleant
§ 19. Val av valberedning
§ 20. Utvärdering och revidering av arbetsordning
§ 21. Övriga frågor
§ 22. Mötets avslutande


Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor till verksamhetens representanter före och efter årsmötet.

Varmt välkommen önskar Invidzonen!

(publicerat 2020-01-14)

SOCIALA MEDIER