Nyheter arkiv

Vi tackar årets veteran för gåvan

Vi tackar årets veteran för gåvan

Foto: Astrid Regemo Invidzonen
 

Ett stort tack, Martin Neovius, Årets Veteran!


Årets Veteran utses varje år av Sveriges Veteranförbund SVF.

Kommanderi EGINO skänker vid detta tillfälle en fastställd summa pengar som årets veteran kan välja att donera till en person eller organisation dit pengarna skall gå. Ett krav är att donationen skall gå till en verksamhet som stödjer krigets offer. Årets veteran, professor Martin Neovius valde att donera gåvan till Invidzonen.

Invidzonen kommer oavkortat använda gåvan till vår barn- och ungdomsverksamhet, för barn och ungdomar till veteraner som tjänstgjort på internationell insats.

Vi tackar ödmjukt för gåvan och gratulerar samtidigt till den fina utnämningen!
 

Årets veteran 2019


Martin Neovius får utmärkelsen Årets Veteran 2019 med motiveringen: Professor Neovius har med sina innovativa studier inom psykisk ohälsa, fysisk ohälsa och socialt utfall vetenskapligt belagt att veteraner som grupp inte är mer utsatta än övriga jämförbara individer, tvärtom utmärker sig veteranerna positivt. Resultatet av genomförda studier som omfattar samtliga svenskar som mönstrat och varit på militär utlandstjänstgöring från 1990 och framåt påvisar att veteranerna, som grupp, är en tillgång för samhället och ger oss fakta att bemöta påståenden att veteraner skulle vara en utsatt grupp i dessa avseenden.

Innovativa studier påvisar veteranerna som en tillgång för samhället
Sedan 2013 har Martin Neovius och hans medarbetare på uppdrag av Försvarsmakten bedrivit registerforskning inom psykisk ohälsa, fysisk ohälsa och socialt utfall. Resultaten av studierna är mycket intressanta då de visar att veteraner som grupp inte är mer utsatta än övriga jämförbara individer. Tvärtom utmärker sig veteranerna positivt. Alla genomförda studier återfinns på www.auxmilitary.se.

Fakta: Sveriges Veteranförbund och osmthegino

 

 

 

SOCIALA MEDIER