Nyheter arkiv

Invidzonens nya styrelse

Invidzonens nya styrelse

Våra nya ledamöter Madelen Hedlund och Anders Lütz
 

På Invidzonens årsmöte 31 mars 2019 beslutade mötet enligt valberedningens förslag:

  • att Malin Widö sitter kvar som ordförande för Invidzonen ett år till
  • att Åsa Wilson, Peter Sjögren och Anders Carell sitter kvar som ledamöter 1 år till
  • att Madelen Hedlund och Anders Lütz väljs in som nya ledamöter på 2 år
  • att Dominik Swiecicki och Carina Lidén sitter kvar som suppleanter 1 år till
  • att revisorsuppleant Anna Hallqvist Hult väljs om under en period på 2 år

Vi hälsar de nya ledamöterna Madelen Hedlund och Anders Lütz varmt välkomna! Vi hoppas det kommande styrelseåret kommer bli givande för alla.

Vi tackar även de avgående ledmötena Susanna Lindström och Emelie Parstam-Hamberg för den tid och det engagemang de gett föreningen under den tid de suttit i styrelsen.

till styrelsen


ᐊ  Tillbaka till start

SOCIALA MEDIER