Nyheter arkiv

Behövs vi? Enkätsammanställning

Behövs vi? Enkätsammanställning


Sammanställning av enkätundersökningen "Behövs vi?"

Under december 2018 gjorde Invidzonen en enkätundersökning via sociala medier och på vår webbsida "Behövs vi?" Vi ville ta reda på om det finns ett värde för anhöriga att det finns en organisation som erbjuder dem stöd – oavsett om man aktivt tar del i det stödet, eller inte?

Vi ställde 10 frågor kring Invidzonens uppdrag och fick totalt 264 st intressanta och värdefulla svar. De som svarade var anhöriga, veteraner och andra engagerade som anonymt tyckte till om Invidzonens stöd. Ett stort tack till alla som tog sig tid till att svara.

till enkätsvaren


ᐊ  Tillbaka till start

SOCIALA MEDIER