Nyheter arkiv

Behövs vi? Besvara 10 frågor om Invidzonens verksamhet.

Behövs vi? Besvara 10 frågor om Invidzonens verksamhet.


Vi vill ta reda på om vi arbetar på rätt sätt


Var med och tyck till om Invidzonens stöd

Finns det ett värde för anhöriga att det finns en organisation som erbjuder dem stöd – oavsett om man aktivt tar del i det stödet, eller inte? Din åsikt är mycket intressant och värdefull så delta i vår enkätundersökning!

Enkäten

Via länken nedan får du möjlighet att svara på 10 enkla frågor som rör Invidzonens uppdrag och ditt svar är anonymt. Ett stort tack till dig som har tid att svara!

  Till enkäten

Om Invidzonen

  • Invidzonens verksamhet bygger på erfarenhetsutbyte och igenkänning för anhöriga till internationellt tjänstgörande personal.
  • Verksamheten har startat ur anhörigas egna ideér och vi som är engagerade i organisationen är själva anhöriga.
  • Förutom stödet vi ger till varandra är vi delaktiga i frågor som rör anhörigas situation på ett flertal arenor i samhället.


Kontakta oss

ᐊ   Tillbaka till start

SOCIALA MEDIER