Nyheter arkiv

Håll ett öga på hur dina personuppgifter behandlas

Håll ett öga på hur dina personuppgifter behandlas


På Invidzonen månar vi om din säkerhet för dig som är medlem. Medlemsvillkoren har kompletterats med en integritetspolicy enligt GDPR som beskriver hur vi sparar din personliga information.

Vad innebär GDPR?
GDPR är en ny EU-förordning som avser nya regler om hur man får behandla personuppgifter. I korta drag handlar det om hur företag, organisationer och myndigheter hanterar personuppgifter, hur de lagras och varför. Det personliga skyddet stärks och du har rätt att bli glömd, det vill säga att inte finnas med i något register. Från och med 1 april hanterar och sparar Invidzonen dina personuppgifter i vårt medlemsregister enligt den nya GDPR-förordningen.

Samtycke
Som medlem i Invidzonen samtycker du till att vi sparar dina kontaktuppgifter i vårt medlemsregister samt till vårt nyhetsbrev, enligt dataskyddsförordningen GDPR.

Så här samlar vi in dina uppgifter
När du anmäler dig att bli medlem, digitalt eller via vår medlemstalong, fyller du i de uppgifter vi registrerar i vårt medlemsregister.

Vilka personuppgifter behandlar vi?
Vi hanterar ditt namn, adress, postadress, kön, epostadress.

Det här använder vi dina personuppgifter till
Invidzonen använder dina personuppgifter till

  • att skicka nyhetsbrev med information från oss, om våra träffar och om vår omvärld
  • till distribution av tidning till dig.

Varför registrerar vi medlemmar? 
Vi vill måna om den demokratiska processen exempelvis med möjlighet för den enskilde personen att påverka på årsmötet. Våra registrerade medlemmar utvecklar, påverkar och berikar vår organisation, en av de viktigaste byggstenarna i en demokratisk organisation. Genom medlemsskap stärker vi den demokratiska processen.

Hur lagrar Invidzonen dina uppgifter?
Dina personuppgifter lagrar i vårt medlemsregister som hanteras av MyClub, ett webbaserat medlemssystem. Medlemsregistret ligger på MyClubs servrar för datalagring (programkod, databaserna, osv) och servrarna ligger i Europa. Vi behandlar personuppgifter i syfte att efterfölja de krav lagen ställer.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar dina personuppgifter så länge du är medlem hos oss. När du vill avsluta ditt medlemskap mejlar du oss på kontakt(at)invidzonen(punkt)se och meddelar ditt ärende.

Vad händer efter att du sagt upp ditt medlemskap
Efter vi fått ditt mejl avslutas ditt medlemskap samt att vi raderar dina personuppgifter i vårt medlemsregister. Du kommer sen få ett digitalt kvitto på att du har avslutat ditt medlemskap.

Dataportabilitet
Som person har du också rätt att få ut din data, så kallad dataportabilitet. Det innebär att du har rätt att få ut och använda dina personuppgifter på annat håll till exempel i en annan social medietjänst.

Rätten att bli glömd
Rätten att dra tillbaka sitt samtycke är inte samma sak som en avregistrering från medlemsregistret. Rätten att bli glömd innebär att varje registrerad medlem har rätt att

  1. få sina uppgifter korrigerade/dra tillbaka sitt samtycke samt
  2. bli raderad/avregistrerad från vårt medlemsregister

Tredje part
Vi förmedlar inte dina uppgifter vidare till tredje part. 

Invidzonen

 

SOCIALA MEDIER