Nyheter arkiv

Stolt, repekterad och värdefull

Stolt, repekterad och värdefull

foto: Astrid Regemo Invidzonen


Seminarium med fokus på Veteranforskning – Stolt, respekterad och värdefull

Bra veteranvård kräver bra forskning och bra forskning kräver bra statistik. Så inledde Peter Sandwall, generaldirektör för Försvarsmakten seminariet om Veteranforskning. Och forskning behövs för att åstadkomma en god veteranvård som skapar erkänsla och som får veteranerna att känna sig stolta, respekterade och värdefulla.

Idag finns ett veteranregister på de närmare 70 000 personer som har gjort utlandstjänst, varav 54 158 finns kvar i livet. Den äldste mannen är 103 år och den äldsta kvinnan är 95 år. 1964 hade Försvarsmakten 3 693 personer i utlandstjänst bland annat i Gaza, på Cypern, och i Kongo. Idag är 485 personer på utlandsuppdrag.

Forskning i 6 år
Individen är grunden i den veteranforskning som pågått i 6 år och nu finns bra egna forskningsresultat och en stabil grund att stå på. Idag genomförs också en rad aktiviteter som ska stärka veteranerna och ge dem den erkänsla som de förtjänar. Ett sådant exempel är Veterandagen den 29 maj som från och med i år blir allmän flaggdag.

Värdefull kunskap
Under seminariet presenterades både pågående och planerad forskning inom veteran- och anhörigområdet. Studierna är viktiga och ger värdefull kunskap om hur arbetet med veteran- och anhörigfrågor ska bedrivas framöver och där ett viktigt syfte är att reda på hur kan man ta tillvara veteranernas erfarenhet på bästa sätt.

Gerry Larsson, professor vid Försvarshögskolan har i en registerstudie undersökt hälsotillståndet bland utlandsveteraner som deltagit på enskilda insatser. Hur mår de idag? Hur har de blivit bemötta i vården? Hur har de upplevt ledarskapet inom Försvaret. Slutsatserna i studien visar att de i huvudsak mår bra, men att bemötandet i vården upplevs som så där och de flesta är nöjda med ledarskapet, speciellt viktigt är stabilitet och vänlighet hos cheferna.
 
Martin Neovius, professor på Aux Analysis presenterade bland annat den studie om skilsmässor som Aux Analysis genomfört. Studien visar att skilsmässofrekvensen är högre bland utlandsveteraner jämfört med allmänbefolkningen. Det finns dock ingen statistik på hur relationen såg ut före utfärd eller skälen till skilsmässan. En ny studie som ska undersöka detta startar nästa år.

Militära familjer
Ann-Margret Olsson är forskare och lärare vid Högskolan i Kristianstad. Hennes forskning har fokus på den sociala situationen och barnens perspektiv hos militära familjer från hela landet. Sedan 2011 har hon följt och intervjuat 110 vuxna (veteran och partner) och 37 barn. En viktig slutsats i hennes forskning är att soldaten mår bättre på insatsen om familjesituationen är bra. Kommunikation och anknytning före under och efter en insats är oerhört betydelsefull. Det är viktigt att vara lyhörd och att lyssna på varandra inte minst på barnen och vara uppmärksam på deras reaktioner. Ann-Margret Olsson underströk vikten av att ha någon att tala med och nämnde Invidzonen och Soldathemsförbundet som bra exempel på veteran- och anhörigstöd. Under året kommer fem rapporter från Högskolan i Kristianstad, varav en rapport handlar om Invidzonen.

Stolt, respekterad, användbar
Joakim Svartheden, är verksam vid Centrum för Studier av Militär och Samhälle (CSMS). I studien ”Veteran i Sverige” har han intervjuat 1 kvinna och 9 män i åldern 30-70 år,
som varit på insats i Mellanöstern, Cypern, Balkan, Tchad och Afghanistan. Några viktiga slutsatser från den studien visar att veteraner gärna vill berätta om missionen. Den blev en vattendelare i deras liv och att de inte kan inte föreställa sig hur livet sett ut om de inte åkt iväg. De är nöjda med att ha lyckats göra en insats. Däremot upplevde de ett ointresse från alla håll (allmänhet, bekanta, vänner och närstående). Samtliga var ändå öppna för att åka iväg igen och gav rådet att till exempel Migrationsverket anställer personer som varit på utlandsmission. Omhändertagandet när de kommer hem har därför stor betydelse. De vill bemötas med respekt så att de kan känna sig stolta över den insats som de gjort och de vill att deras erfarenheter kommer till användning i det civila samhället.

Referat: Monica Lindman Invidzonen

SOCIALA MEDIER