Nyheter arkiv

Välkommen till Invidzonens Årsmöte 2018

Välkommen till Invidzonens Årsmöte 2018


VILL DU VARA MED OCH PÅVERKA PÅ INVIDZONENS ÅRSMÖTE?

Den demokratiska processen är en av de viktigaste byggstenarna i organisationens grund. Med fler aktiva medlemmar stärks den processen.


Nu är det dags för Invidzonens årsmöte söndag 25 mars 2018 på Freys Hotel, Bryggargatan 12, Stockholm.

Tid:     Klockan 10:00 – 13:00  OBS! Ändrad tid!

Kl. 10:00     Vi startar med morgonfika.

Kl. 10:30     Årsmötets öppnande.

Kl. 13:00     Lunch, det bjuder Invidzonen på.

Sista datum för anmälan:     För att underlätta vår planering vill vi ha din anmälan senast söndag 25 februari 2018.

Anmäl dig till:     kontakt(at)invidzonen(punkt)se

Medlemskap = rösträtt.     Alla som är medlemmar i Invidzonen har rösträtt!

Handlingar:     Vi mejlar dig årsmöteshandlingar efter din anmälan och innan årsmötet.

Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor till verksamhetens representanter före och efter årsmötet.Skriv en motion    
Till årsmötet kan du som medlem lämna in motioner med förslag på vad du vill att föreningen ska göra. Årsmötet är föreningens högsta beslutande instans och ska besluta om styrelsens förslag (propositioner), medlemmars förslag (motioner) samt välja styrelse, revisorer och valberedning. Styrelsen svarar därefter på motionen och lägger ett förslag till beslut till årsmötet.

Vad kan en motion handla om?
En motion bör handla om föreningens inriktning, strategi eller andra principiella frågor. Har du förslag som rör den dagliga verksamheten, exempelvis uppslag som kan bli en aktivitet är du välkommen att kontakta oss på: kontakt(at)invidzonen(punkt)se

Lämna in din motion:

1.     Du lämnar enklast din motion genom att skicka in motionen via mail kontakt(at)invidzonen(punkt)se
2.     Du kan också lämna in den på föreningens kansli på Hantverkargatan 52 (tryck på porttelefon)
3.     eller posta den till: Invidzonen, "Årsmötet", Hantverkargatan 52 112 35 Stockholm

OBS! Motioner ska vara inlämnade senast måndag 5 mars 2018.

 

Varmt välkommen önskar Invidzonen!

SOCIALA MEDIER