Nyheter arkiv

IZ på Folk och Försvars Rikskonferens i Sälen

IZ på Folk och Försvars Rikskonferens i Sälen


Så, nu är det officiellt!

Invidzonen är stolta och nyblivna medlemmar i Folk och Försvar och därför kommer vi att finnas på plats vid Rikskonferensen 2018 14-16 januari i det snörika Sälen. Vår aktiva styrelseordförande Malin Widö åker som representant för Invidzonen.

Folk och Försvar är ett forum där forskare, myndigheter, politiker, näringsliv, media och ideella organisationer möts och utbyter kunskap och erfarenheter inom områdena säkerhetspolitik, försvar och krisberedskap.

Att bli medlem i Folk och Försvar innebär att vi som organisation står bakom ett engagemang för fred, frihet och demokrati men att vi även stödjer en levande och partipolitiskt obunden debatt om säkerhets- och försvarspolitik samt samhällets krisberedskap.

Programpunkterna under konferensen är många, bland annat kommer den framtida försvarspolitiken, hur man uppnår försvarsvilja att tas upp. Det kommer även bli diskussioner kring försvarsberedningens rapport om uppbyggnaden av det nya totalförsvaret som nyligen överlämnats till försvarsminister Peter Hultqvist

Genom att närvara vid rikskonferensen vill Invidzonen visa på vikten av att inkludera de anhöriga i dessa sammanhang. Vi hoppas på samtal kring frågor om anhörigas roll med bland annat myndighetsrepresentanter, politiker och media för att på så sätt öka kunskapen och förståelsen i anhörigfrågan.   

Vi önskar Malin Widö lycka till på konferensen!

"Vår säkerhet är hela folkets angelägenhet."
/ Folk och Försvar

Sök hashtag #fofrk i sociala medier om du vill veta mer.

Läs mer i vår blogg


ᐊ  Tillbaka till start

SOCIALA MEDIER