Nyheter arkiv

Vårens PREP-kurser

Vårens PREP-kurser


Vad är PREP*?

PREP tar till vara på det goda i relationen, och ger paren möjlighet att diskutera och fokusera på sådana ämnen som man kanske inte till vardags hinner prata om, ex. värderingar, förväntningar och roller, kommunikationshinder, kärlek…

Kursdatum våren 2018

9-11 februari – Stockholm
9-11 februari – Skellefteå
23-25 februari – Skövde
16-18 mars – Simrishamn
6-8 april – Göteborg
4-6 maj – Skellefteå
4-6 maj – Skövde
25-27 maj – Stockholm
1-3 juni – Simrishamn

Frågor? Ring Karina Jensen, Tel.nr. 070-571 19 90
Mejl: karina.jensen@soldathem.org

Välkommen att anmäla din partner och dig i så god tid som möjligt så att ni får en plats vid den kurs ni önskar.

Läs mer samt anmäl dig här

*Med tillstånd av Sensus (som äger PREP-konceptet i Sverige) har Soldathemsförbundet tagit fram ett pass som specifikt fokuserar på de utmaningar man som par kan ställas in för i samband med exempelvis utlandstjänstgöring.

SOCIALA MEDIER