Nyheter arkiv

Vi samarbetar med Idrottsveteranerna

Vi samarbetar med Idrottsveteranerna

Stöd för dig som är anhörig eller veteran

Vi är fem ideella stödorganisationer som har avtal med Försvarsmakten med att tillhandahålla en samordnad stödverksamhet. Stödet är till för dig som är anhörig eller veteran och som gör, har gjort eller ska tjänstgöra internationellt. Till stödorganisationerna kan du vända dig för att få stöd om du känner dig orolig eller bara vill prata med någon som kan förstå din situation.

Vi kompletterar varandra genom våra olika typer av kompetens och stöd. Vi har alla en viktig del i ett pussel för att tillsammans skapa det allra bästa stödet för hela familjen.


Idrottsveteranerna – Föreningen för sårade och skadade soldater

Idrottsveteranerna är en ideell förening öppen för alla svenska soldater som tjänstgör eller har tjänstgjort internationellt eller nationellt, som blivit sårade eller skadade och som vill utöva fysisk aktivitet.

Vi välkomnar också alla som vill engagera sig som stödmedlem för att främja sårade och skadade soldaters fysiska aktivitet.

Föreningens ändamål är att verka för att sprida kunskap om möjligheterna att delta i av föreningen anordnade arrangemang och att sammanhålla föreningens deltagande i sådana.

Idrottsveteranerna jobbar för att stärka samhörighet och kamratskap mellan sårade/skadade soldater och med Försvarsmakten, men också att skapa en god rehabilitering för idrottsintresserade sårade/skadade veteraner, samt att stödja deras utveckling inom idrott.

Kontaktuppgifter:

Facebook

Twitter

Instagram


De övriga organisationerna är:


Mer om stödorganisationerna ►


ᐊ  Tillbaka till start

SOCIALA MEDIER