Nyheter arkiv

Malin Widö vår nya ordförande

Malin Widö vår nya ordförande

Foto: Victor Strindemark
 

Pressmeddelande
 

Malin Widö ny ordförande i Invidzonen

Malin Widö är ny styrelseordförande för Invidzonen – Sveriges största förening som stöttar anhöriga till de som gör internationell insats i olika oroshärdar runt om i världen.
– Det här är ett stort förtroende och det är med stor ödmjukhet jag tar mig an rollen som ny ordförande, säger Malin Widö, själv anhörig och har egen erfarenhet som utsänd personal.

Att ge stöd till hela familjen är syftet med Invidzonens arbete. Som hemmavarande anhörig är man oftast helt ensam med ansvaret för att få vardagspusslet att fungera. På så sätt är man i högsta grad delaktig i ett utlandsuppdrag. I det sammanhanget är det viktigt att känna att man inte är ensam om sin oro, ansvar och utsatthet. Invidzonens viktigaste arbete är att inkludera de anhöriga och skapa förutsättningar för att tiden före, under och efter en insats kan bli så bra som möjligt.

– Det familjära och personliga arbetssättet som vi står för är vår styrka. Vi visar respekt för dem som lånar ut sin son, dotter eller partner till en orolig plats i världen. Vi är övertygade om att med medmänsklighet och igenkänning kan vi förebygga psykisk ohälsa, både hos de som är på utlandsuppdrag och de som sköter allt på hemmaplan, säger Malin Widö.

För alla utsändande myndigheter eller organisationer handlar det om att ge verktyg till de anhöriga och ta ett ansvar för att hela familjen mår bra. Genom att på det här sättet erbjuda insatspersonal olika typer av stöd främjas även rekryteringen av ny personal till Försvarsmaktens och Polisens utlandsinsatser.

– I vår styrelse, på vårt kansli och bland våra mentorer finns en bred kompetens inom en rad olika områden som gör att vi kompletterar varandra och därmed får vi verksamheten att fungera på ett bra sätt. Många av de eldsjälar som arbetar ideellt i föreningen har själva fått stöd av andra anhöriga inom Invidzonen och därför vet vi att vårt arbete gör stor skillnad, säger Malin Widö.

– Vi är väldigt glada och nöjda över att Malin Widö blir vår nya styrelseordförande. Malin bidrar med sin egen erfarenhet som hon har fått genom att själv ha varit på utlandsuppdrag, men också genom den kunskap och erfarenhet hon byggt upp efter många år som volontär och mentor på Invidzonen, säger Cesilia Karlsson Kabaca, grundare av och generalsekreterare för Invidzonen.

För ytterligare information kontakta gärna:

 

Om Invidzonen

Invidzonen är Sveriges största anhörigförening som stödjer anhöriga till dem som gör internationell insats i olika oroshärdar. Organisationen är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar preventivt genom medmänskligt stöd och mentornätverk. Mentorernas egna erfarenheter av insatser på hemmaplan är en förutsättning för igenkänning och förståelse. Organisationen har idag överenskommelser med Försvarsmakten och Polisen och stödjer myndigheterna vid internationella insatser genom en rad olika aktiviteter och forum.


Malin Widö ny ordförande i Invidzonen (pdf)

Om Invidzonens styrelse ►

Kontakta oss

Bli medlem i Invidzonen ►

SOCIALA MEDIER