Planet earth sunrise.. Globe Horizon atmosphere. view of the earth from orbit of the planet . Background of the earth from space vector illustration

Årsmöte 2021

Vi önskar alla medlemmar, styrelse och mentorer som anmält sig till vårt årsmöte hjärtligt välkomna söndag 21 mars, klockan 10:00–11:30. Mötet hålls online via Zoom.

Vill du vara med och påverka på Invidzonens Årsmöte? Den demokratiska processen är en av de viktigaste byggstenarna i organisationens grund. Med fler aktiva medlemmar stärks den processen.

Medlemskap = Rösträtt

Alla som är medlemmar i Invidzonen har rösträtt.
Vill du bli medlem i Invidzonen? Anmäl dig här »

Anmälan:

 • O.s.a: Senast söndag 7 mars vill vi ha din anmälan till årsmötet.
 • Anmäl dig genom formuläret här.

Länk till zoommötet:

Mejlas ut dagarna innan årsmötet till de som anmält sig.

Årsmöteshandlingar:

Skickas ut i mejl innan mötet.

Motioner

Till årsmötet kan du som medlem lämna in motioner med förslag på vad du vill att föreningen ska göra. Årsmötet är föreningens högsta beslutande instans och ska besluta om styrelsens förslag (propositioner), medlemmars förslag (motioner) samt välja styrelse, revisorer och valberedning. Styrelsen svarar därefter på motionen och lägger ett förslag till beslut till årsmötet.

Vad kan en motion handla om?

En motion bör handla om föreningens inriktning, strategi eller andra principiella frågor. Har du förslag som rör den dagliga verksamheten, exempelvis uppslag som kan bli en aktivitet är du välkommen att kontakta oss.

Lämna in din motion

Du lämnar din motion genom att:

 1. Mejla: kontakt(at)invidzonen.se
 2. Posta: Invidzonen, “Årsmöte 2021”, Hantverkargatan 52, 112 35 Stockholm.
 3. Via formuläret: i anmälningsformuläret kan du också lämna din motion.

Obs! Motioner ska vara inlämnade senast söndag 7 mars 2021.

Årsmötets dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av mötessekreterare
 4. Val av två justerare tillika rösträknare
 5. Godkännande av dagordning
 6. Fastställande av röstlängd
 7. Fråga om årsmötet utlysts i rätt ordning
 8. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
 9. Föredragning av styrelsens ekonomiska berättelse
 10. Föredragning av revisionsberättelsen och fastställande av balansräkning
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Styrelsens förslag och medlemmars motioner
 13. Fastställande av verksamhetsplan och budget
 14. Fastställande av medlemsavgift
 15. Fastställande av ev. arvoden till styrelse och revisor
 16. Val av ordförande i föreningen
 17. Val av övriga styrelseledamöter
 18. Val av revisor och suppleant
 19. Val av valberedning
 20. Utvärdering och revidering av arbetsordning
 21. Övriga frågor
 22. Mötets avslutande

Varmt välkommen önskar Invidzonen!

Dela detta:

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på pinterest
Dela på email

Relaterade artiklar: