Välkommen till en kreativ organisation – för anhöriga av anhöriga

Invidzonen är en ideell organisation
och vi  stöttar alla närstående till personal i utlandstjänst.

Vår värdegrund
Organisationen är öppen för alla anhöriga – oavsett kultur, etnicitet, kön, sexualitet, ålder eller religion.

Föreningen är partipolitiskt och religiös obunden
och drivs av frivilliga mentorer och volontärer som är beredda att ställa upp dygnet runt, året om.

Alla aktiva volontärer och mentorer
har varit med om minst en insats på hemmaplan och är själva anhöriga. Vi vet att igenkännande och medmänsklighet ger ett stort stöd när någon i ens närhet gör utlandstjänst.

Föreningen styrs
av medlemmar, styrelse och kansli och den startades 2007 av eldsjälen Cesilia Karlsson Kabaca.Vårt syfte och mål är att aktivt och kreativt stötta anhöriga till utlandstjänstgörande personal. Vi kan stärka de anhörigas självkänsla, självförtroende och tillit till sig själva. Att ge anhöriga en möjlighet att använda sig av sin kreativitet till personlig utveckling och att få alla anhöriga att känna att de är viktiga och behövs samt att motverka känslan av ensamhet.

 

Vår metodik

Vi vet att det är ett stöd i sig för anhöriga att veta att det finns en organisation som ger möjlighet till nätverk och stöd, det vi kallar preventivt stöd. Invidzonen fokuserar på varje anhörigs positiva kraft och arbetar aktivt med preventivt stöd. Vi erbjuder olika möjligheter till stöd och utgår från det som passar den anhörige bäst. Vår målsättning är att förenkla hemmavarande, informera, lindra känslan av ensamhet samt att förebygga psykisk ohälsa hos anhöriga. Vi hjälper årligen många människor att få hjälp av det professionella stödet och kan förmedla hjälp med hjälp av landsting eller via våra samarbetspartners.


Vi är rikstäckande och online på dina villkor
Invidzonen är genom sin verksamhet via hemsidan, lokala mentorer/representanter, telefon, chatt och mejl en rikstäckande organisation. Genom att kombinera erfarenhet och förmågan att lyssna till de anhörigas behov vill vi växa och finnas på de platser och i de forum där anhöriga behöver oss. Att finnas online är ett sätt för oss att finnas för de anhöriga väldigt lokalt. Du kan nå oss när det passar dig.

 


Vi stöttar både anhöriga och tjänstgörande
• Vi tar inte ställning i frågan för eller emot utlandstjänstgöringar och verksamheten är öppen för alla anhöriga – oavsett kultur, etnicitet, sexualitet, kön eller religion.
• Vi stöttar även de tjänstgörande med frågor som rör deras anhöriga på hemmaplan.
• Verksamheten inom föreningen bygger på tron att det medmänskliga mötet och samtalet i sig är förändrande, bärande och en stärkande kraft.
• Verksamheten bygger på öppenhet och reflektion kring anhörigas idéer och behov samt samverkan och kommunikation med andra organisationer, myndigheter och experter.

 

Invidzonens mentorer är alla anhöriga
Här på Invidzonen har vi samtalsstödjare som arbetar under tystnadsplikt. Det är erfarna anhöriga som fungerar som stöd/mentor åt andra efterkommande anhöriga. Alla våra mentorer har själva gått igenom en insats på hemmaplan. Invidzonens mentornätverk har visat sig vara ett lyckat koncept eftersom man får möjlighet att prata med någon som har varit med om en liknande situation. Våra mentorer kan chatta, maila, prata i telefon eller ses. Invidzonens mentorer arbetar ideellt och gör detta för att ge sina erfarenheter en ytterligare mening.

 

Föreningens grundare samt start

Föreningens verksamhet har successivt växt ur ett behov hos en av alla anhöriga som kände ett behov av att träffa likasinnade. Cesilia Karlsson (grundare av Invidzonen) ville hitta andra i samma situation att prata med och få goda råd av. Eftersom Cesilia snabbt kände att det var lösningen på ett känslomässigt problem påbörjade hon sakta men säkert sitt arbete med att möjliggöra för fler anhöriga att nätverka. Cesilia satte upp www.invidzonen.se under hösten 2007 och 2008 registrerade hon föreningen hos SKV. Detta har möjliggjort att alla anhöriga har en gemensam knytpunkt och en plattform att utgå ifrån när vi ska prata anhörigstöd med omvärlden, framförallt för att ha ett eget rum att vistas i när vi vill prata och få stöd och bekräftelse av varandra.

Alla mentorer på Invidzonen arbetar under tystnadsplikt!