STÖD VÅRT ARBETE FÖR ANHÖRIGA – BLI MEDLEM!

Välkommen som medlem på det sätt som passar dig. Oavsett om du med ditt medlemskap vill stå för att anhörigfrågan är en del av insatsen eller vill engagera dig är du välkommen. Våra medlemmar som är med utvecklar, påverkar och berikar vår organisation. Vi vill stärka den demokratiska processen, en av de viktigaste byggstenarna i en demokratisk organisation.

Bli medlem här 

Medlemskapet behöver du inte förnya utan löper på tills du meddelar oss att avsluta.

Som medlem får du:

Gratis medlemskap
Möjlighet att vara med och påverka organisationen
Inbjudan till årsmöten
Invidzonens tidning, utkommer fyra gånger per år
Nyhetsbrev, utkommer ca en gång per månad
Inbjudan till träffar runt om i landet
Särskilda föreläsningar som enbart gäller våra medlemmar
Gemenskap med andra anhöriga före, under och efter insats

Invidzonens tidning

För att prenumerera på vår tidning behöver du bli medlem. Tidningen är kostnadsfri och kommer hem till din brevlåda 4 gånger per år.


Medlemsregister och integritetspolicy (GDPR)

På Invidzonen månar vi om din säkerhet för dig som är medlem. Medlemsvillkoren har kompletterats med en integritetspolicy som beskriver hur vi sparar din personliga information. Här informerar vi om hur vi hanterar dina personuppgifter i vårt medlemsregister från 1 april 2018.

 • Samtycke
  Som medlem i Invidzonen samtycker du till att vi sparar dina kontaktuppgifter (namn, adress, postadress, e-postadress, kön) i vårt medlemsregister samt till vårt nyhetsbrev, enligt dataskyddsförordningen GDPR.
   
 • Vad är GDPR
  GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU från 25 maj 2018 och avser nya regler om hur man får behandla personuppgifter. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen PUL, från och med 25 maj 2018.
   
 • GDPR på Invidzonen
  Från och med 1 april hanterar och sparar Invidzonen dina personuppgifter i vårt medlemsregister enligt den nya GDPR-förordningen. Dina kontaktuppgifter använder Invidzonen för distribution av vår tidning samt vårt nyhetsbrev till dig.

  Invidzonens dataskyddsombud är Astrid Regemo Samuelsson tel: 073-5001716, mejl astrid(at)invidzonen(punkt)se eller kontakt(at)invidzonen(punkt)se
   
 • Största förändringen
  Bland annat är möjligheten till större insyn för respektive medborgare den stora förändringen. På Invidzonen innebär det att den registrerade medlemmen närsomhelst kan få information om vilka uppgifter vi har registrerade kring denne. Dessutom har varje registrerad medlem rätt att få sina uppgifter korrigerade samt rätten att bli glömd, det vill säga bli raderad ur vårt medlemsregister.
   
 • Servrar och hantering
  Vårt medlemsregister hanteras av MyClub, ett webbaserat medlemssystem vars servrar ligger i Europa och hanterar lagring och säkerhet enligt GDPR.
   
 • Till nyhetsbrevet
  Din epostadress används till vårt nyhetsbrev som ges ut 10 ggr/år med information från oss, träffar och vår omvärld.
   
 • Tredje part
  Vi förmedlar inte dina uppgifter vidare till tredje part.
   
 • Avsluta ditt medlemskap
  Medlemskapet behöver du inte förnya utan löper på tills du meddelar oss att avsluta. Du kan när som helst begära utträde ur vårt medlemsregister genom att kontakta oss.

 

 

 

 

SOCIALA MEDIER