Din motivationskraft

Om du lagt ner tid på övningen "Drömmar och mål" gäller det nu att väcka din inre motivationskraft. Du kan även göra den här skrivuppgiften utan att ha tagit del av de tidigare övningarna.

Motivation är viktigt för att saker vi gör skall kännas betydelsefulla och roliga. Motivation är också en garanti för att du lever en del av det liv du vill leva, eller för att säkerställa att du är på väg mot något som du eftersträvar. Min erfarenhet av övningen är att jag även tar reda på vad som är viktigt för mig, vad jag saknar och vad jag vill.

 

 

 

Egen övning: Motivera dig


Skriv ner de gånger du känt dig som mest motiverad i ditt liv.

Finns det någon som du tycker är en motiverad människa?
Hur känner du dig när du träffar en motiverad människa?
Beskriv hur det känns när du är motiverad.
Finns det något du kan göra för att öka din inre motivation?
Kan du ta hjälp av någon för att öka din inre motivation?
Hur upplever du motiverade människor?
Beskriv hur du är och hur du beter dig när du inte känner dig motiverad.
Beskriv hur du är och hur du beter dig när du känner dig motiverad.

 

Lycka till!

   


Fler coachingövningar

Egna övningar >>
Drömmar och mål >>
Är du redo för utveckling >>
Insikt om dig själv >>
Mitt livshjul >>
Övningar vid oro >>

SOCIALA MEDIER