Egen övning: Redo för utveckling?


Finns det en klyfta mellan där du är idag, och där du vill vara?

Svara på frågorna så ärligt du kan, inför dig själv. Denna övning är enkel och kräver endast ja/nej svar, men du får gärna skriva fritt kring frågorna, för att förtydliga för dig själv.
 

 

Vill du?

Är du beredd att göra det arbete som krävs för att du ska komma dit du vill vara? Ja Nej
Är du villig att ändra på dina egenskaper som du har, och som står i vägen för dig (som är ett hinder)? Ja Nej
Kan du? Tror du på att det kan vara ett alternativ, att coacha dig, istället för t.ex. terapi? (I vissa fall behövs terapeut eller liknande, beroende på egen situation och egna omständigheter.) Ja Nej
Har du tålamod att genomföra åtgärder för att nå dina mål, vare sig de är omedelbara eller inte? Ja Nej
Är du redo för förändring? Har du tid, eller tänker du ge dig själv tid att investera till dig själv? Ja Nej
Kommer du göra ditt bästa för att hålla de tider du avsatt för dig själv? Ja Nej Finns det en klyfta mellan där du är idag, och där du vill vara? Ja Nej

Övningen kvalitetstestar dina ambitioner att utvecklas.


Lycka till!

 

Fler coachingövingar

Egna övningar >>
Drömmar och mål >>
Insikt om dig själv >>
Mitt livshjul >>
Motivera dig >>
Övningar vid oro >>

SOCIALA MEDIER