Invidzonens anhörig/stödtelefon och coaching: 0761 – 66 33 17
Kansliet telefon växel: 08 – 400 20 388


Postadress:
Invidzonen
Hantverkargatan 52
112 31 Stockholm
Bankgiro 605-9471
Postgiro 547 47 7-0

Kansliet
Cesilia: 076-177 99 30 – avtal, ekoknomi, personalfrågor
Anna: 073-508 97 78 – mentorer, föreläsningar, aktiviteter träffar
Astrid: 073-500 17 16  – webb, trycksaker, app
Magdalena: 073-511 39 61 – sociala medier, beställningar
Niina: 073-534 39 83 – kansliassistent


Vill du beställa gåvor gör du det här

Ämne  
Förnamn  
Efternamn  
Mejladress  
Adress  
Postnr  
Postort  
Meddelanden