Sammanställning av enkätundersökningen "Behövs vi?"

Under december 2018 gjorde Invidzonen en enkätundersökning via sociala medier och på vår webbsida "Behövs vi?" Vi ville ta reda på om det finns ett värde för anhöriga att det finns en organisation som erbjuder dem stöd – oavsett om man aktivt tar del i det stödet, eller inte?

Vi ställde 10 frågor kring Invidzonens uppdrag och fick totalt 264 st intressanta och värdefulla svar. De som svarade var anhöriga, veteraner och andra engagerade som anonymt tyckte till om Invidzonens stöd. Ett stort tack till alla som tog sig tid till att svara.
 


 

Enkätfrågor och svar

 

Fråga 1) Är du...

 • Anhörig (211 st)
 • Veteran (60 st)
 • Annat (9 st)?

 

 

Fråga 2) Tycker du det är viktigt med anhörigstöd?

 • Ja: 259 st
 • Nej: 1 st

 

 

Fråga 3) Fyll i de aktiviteter du ev. tagit del av. (klicka på diagrammet för att få utförligare text)

 

 

Fråga 4) Markera de aktiviteter du tycker är viktiga.
 • Familjehelg: 51 st
 • Chatt: 70 st
 • Forum: 63 st
 • Stödtelefon: 82 st
 • Coaching: 44 st
 • Alla lika viktiga: 176 st

 

 

Fråga 5) Vilken relation har du till den tjänstgörande?  (klicka på diagrammet för att få utförligare text)

 

 

Fråga 6) Baserat på ovanstående svar, anser du det finns tillräckligt med stöd och information för din kategori?

(klicka på diagrammet för att få utförligare text)

 

 

Fråga 7) Har du behov av en större geografisk spridning på våra aktiviteter?
 • Ja: 37,3%
 • Nej: 62,7%

 

 

Fråga 8) Om du har svarat ja på ovanstående fråga, vilken ort anser du att vi behöver ha fler aktiviteter på?

(klicka på diagrammet för att se karta)

 

 

Fråga 9) Tycker du att Invidzonen behövs?
 • Ja: 259 st
 • Nej: 2 st

 

 

Fråga 10) Är det något vi glömt att fråga om som du vill delge oss? (klicka på diagrammet för att få utförligare text)

 

 


Kontakta oss

ᐊ   Tillbaka till start