ᐊ  Tillbaka till enkäten


Enkätfråga 5) Fyll i de aktiviteter du ev. tagit del av
 

 • Anhörigträffar
 • Skriva i forumet
 • Läser information på hemsidan
 • Anhörigträffar
 • Sociala medier
 • Läser information på hemsidan
 • Läser information på hemsidan
 • Kontakt med en mentor
 • Skriva i forumet
 • Chatta
 • Sociala medier
 • Lyssnat på podcasts
 • Skriva i forumet
 • Anhörigträffar
 • Sociala medier
 • Kontakt med en mentor
 • Anhörigträffar
 • Läser information på hemsidan
 • Anhörigträffar
 • Läser information på hemsidan
 • Träffat andra anhöriga via forumet
 • Sociala medier
 • Sociala medier
 • Föräldrakurs
 • Läser information på hemsidan
 • Kunde inte kryssa i mer än en. Har tagit del av sociala medier, anhörigträffar, information på hemsidan.
 • Anhörigträffar
 • Chatta, Skriva i forumet, Kontakt med en mentor, Anhörigträffar, Sociala medier, Läser information på hemsidan, Lyssnat på podcasts
 • Sociala medier
 • Chatta, Sociala medier, Läser information på hemsidan
 • Skriva i forumet, Kontakt med en mentor, Anhörigträffar, Läser information på hemsidan
 • Chatta, Skriva i forumet, Anhörigträffar, Läser information på hemsidan
 • Anhörigträffar, Sociala medier, Läser information på hemsidan, Familjehelger, Middag med andra anhöriga när min sambo var på mission. Middagen ordnades av er. Fantastiskt!
 • Chatta, Anhörigträffar, Sociala medier
 • Skriva i forumet, Sociala medier, Lyssnat på podcasts
 • Kontakt med en mentor, Läser information på hemsidan
 • Anhörigträffar, Sociala medier, Läser information på hemsidan, Lyssnat på podcasts
 • Chatta, Skriva i forumet, Kontakt med en mentor, Anhörigträffar, Sociala medier, Läser information på hemsidan, Familjehelger
 • Skriva i forumet, Läser information på hemsidan
 • Chatta, Skriva i forumet, Kontakt med en mentor, Anhörigträffar
 • Kontakt med en mentor, Anhörigträffar, Sociala medier, Läser information på hemsidan, Familjehelger, Lyssnat på podcasts
 • Chatta, Kontakt med en mentor, Anhörigträffar, Sociala medier
 • Chatta, Skriva i forumet, Kontakt med en mentor, Sociala medier, Läser information på hemsidan, Lyssnat på podcasts
 • Skriva i forumet
 • Chatta
 • Chatta, Skriva i forumet, Kontakt med en mentor, Anhörigträffar, Sociala medier, Läser information på hemsidan, Fått förmedlat hjälp med barnpsykolog under mission
 • Anhörigträffar, Sociala medier, Läser information på hemsidan
 • Anhörigträffar, Sociala medier
 • Anhörigträffar, Sociala medier, Familjehelger
 • Anhörigträffar, Sociala medier
 • Sociala medier, Läser information på hemsidan
 • Anhörigträffar
 • Chatta, Kontakt med en mentor, Coaching, Anhörigträffar, Sociala medier, Läser information på hemsidan
 • Chatta, Anhörigträffar, Sociala medier, Läser information på hemsidan, Familjehelger
 • Anhörigträffar
 • Anhörigträffar, Sociala medier, Läser information på hemsidan, Kalendariet
 • Läser information på hemsidan, Kalendariet
 • Anhörigträffar, Sociala medier
 • Anhörigträffar, Läser information på hemsidan
 • Läser information på hemsidan
 • Anhörigträffar, Läser information på hemsidan
 • Läser information på hemsidan, Kalendariet, Samarbete
 • Chatta, Kontakt med en mentor, Sociala medier, Läser information på hemsidan
 • Anhörigträffar, Läser information på hemsidan
 • Anhörigträffar, Sociala medier, Läser information på hemsidan
 • Chatta, Skriva i forumet, Kontakt med en mentor, Anhörigträffar, Sociala medier
 • Kontakt med en mentor, Anhörigträffar, Läser information på hemsidan
 • Läser information på hemsidan
 • Läser information på hemsidan, Kalendariet
 • Sociala medier, Läser information på hemsidan
 • Skriva i forumet, Läser information på hemsidan
 • Anhörigträffar, Sociala medier, Läser information på hemsidan, Lyssnat på podcasts
 • Läser information på hemsidan
 • Anhörigträffar, Sociala medier, Läser information på hemsidan
 • Läser information på hemsidan, Lyssnat på podcasts
 • Chatta, Anhörigträffar, Sociala medier, Läser information på hemsidan
 • Sociala medier, Läser information på hemsidan
 • Sociala medier, Läser information på hemsidan, Läst medlemstidningen
 • Anhörigträffar, Läser information på hemsidan
 • Kontakt med en mentor, Anhörigträffar, Sociala medier, Läser information på hemsidan
 • Sociala medier, Läser information på hemsidan
 • Chatta, Kontakt med en mentor, Sociala medier, Läser information på hemsidan
 • Anhörigträffar, Sociala medier, Läser information på hemsidan
 • Kontakt med en mentor, Läser information på hemsidan
 • ett informationstillfälle
 • Anhörigträffar, Läser information på hemsidan
 • Skriva i forumet, Anhörigträffar, Läser information på hemsidan
 • Anhörigträffar, Sociala medier, Läser information på hemsidan
 • Anhörigträffar, Sociala medier, Läser information på hemsidan, Kalendariet, Lyssnat på podcasts
 • Skriva i forumet, Anhörigträffar, Läser information på hemsidan, Familjehelger
 • Skriva i forumet, Anhörigträffar, Sociala medier
 • Chatta, Kontakt med en mentor, Sociala medier, Läser information på hemsidan
 • Anhörigträffar, Sociala medier, Läser information på hemsidan
 • Läser information på hemsidan, Lyssnat på podcasts
 • Anhörigträffar, Läser information på hemsidan
 • Skriva i forumet
 • Sociala medier, Läser information på hemsidan
 • Anhörigträffar, Läser information på hemsidan
 • Sociala medier, Läser information på hemsidan
 • Läser information på hemsidan
 • Chatta, Skriva i forumet, Kontakt med en mentor, Sociala medier, Läser information på hemsidan
 • Sociala medier, Läser information på hemsidan
 • Skriva i forumet, Anhörigträffar, Läser information på hemsidan, Familjehelger
 • Kontakt med en mentor, Coaching, Anhörigträffar, Support
 • Sociala medier
 • Läser information på hemsidan
 • Chatta, Skriva i forumet, Kontakt med en mentor, Anhörigträffar, Sociala medier, Läser information på hemsidan, Kalendariet
 • Chatta, Skriva i forumet, Kontakt med en mentor, Anhörigträffar, Läser information på hemsidan, Familjehelger
 • Anhörigträffar
 • Skriva i forumet, Kontakt med en mentor, Anhörigträffar, Läser information på hemsidan
 • Anhörigträffar, Läser information på hemsidan, Kalendariet
 • Chatta, Kontakt med en mentor, Sociala medier
 • Chatta, Skriva i forumet, Kontakt med en mentor, Anhörigträffar, Läser information på hemsidan, Lyssnat på podcasts
 • Läser information på hemsidan
 • Anhörigträffar, Sociala medier, Läser information på hemsidan
 • Anhörigträffar, Läser information på hemsidan
 • Anhörigträffar, Sociala medier, Läser information på hemsidan
 • Chatta, Läser information på hemsidan, Beställt dockor
 • Chatta, Skriva i forumet, Läser information på hemsidan
 • Chatta, Kontakt med en mentor, Anhörigträffar, Sociala medier, Läser information på hemsidan
 • Anhörigträffar, Läser information på hemsidan
 • Läser information på hemsidan
 • Sociala medier, Läser information på hemsidan
 • Anhörigträffar
 • Anhörigträffar, Läser information på hemsidan
 • Skriva i forumet, Anhörigträffar, Sociala medier, Läser information på hemsidan, Kalendariet, Lyssnat på podcasts
 • Anhörigträffar, Sociala medier
 • Läser information på hemsidan
 • Anhörigträffar, Sociala medier
 • Sociala medier, Läser information på hemsidan
 • Sociala medier, Läser information på hemsidan, Lyssnat på podcasts
 • Sociala medier, Läser information på hemsidan
 • Läser information på hemsidan
 • Anhörigträffar, Läser information på hemsidan, Bara att man vet att ni finns har passat mej!
 • läst Invidzonen
 • Anhörigträffar
 • Anhörigträffar, Sociala medier
 • Sociala medier
 • Anhörigträffar, Läser information på hemsidan
 • Anhörigträffar, Läser information på hemsidan
 • Chatta, Skriva i forumet, Kontakt med en mentor, Läser information på hemsidan
 • Skriva i forumet, Anhörigträffar
 • Anhörigträffar, Läser information på hemsidan, Lyssnat på podcasts
 • Anhörigträffar, Sociala medier
 • Anhörigträffar, Sociala medier, Läser information på hemsidan
 • Sociala medier, Läser information på hemsidan
 • Skriva i forumet, Kontakt med en mentor, Anhörigträffar
 • Anhörigträffar, Familjehelger
 • Sociala medier, Läser information på hemsidan
 • Anhörigträffar, Läser information på hemsidan, Kalendariet
 • Anhörigträffar
 • Utbildning
 • Skriva i forumet, Kontakt med en mentor, Anhörigträffar, Läser information på hemsidan
 • Skriva i forumet, Sociala medier, Lyssnat på podcasts
 • Anhörigträffar, Läser information på hemsidan
 • Anhörigträffar, Läser information på hemsidan
 • Chatta, Anhörigträffar, Läser information på hemsidan, Lyssnat på podcasts
 • Anhörigträffar
 • Läser information på hemsidan, Offentliga träffar tex veterandagen och Almedalen
 • Sociala medier, Läser information på hemsidan
 • Chatta, Skriva i forumet, Anhörigträffar, Läser information på hemsidan
 • Chatta, Anhörigträffar, Sociala medier, Läser information på hemsidan, Lyssnat på podcasts
 • Anhörigträffar, Läser information på hemsidan, Kalendariet
 • Kontakt med en mentor
 • Läser information på hemsidan
 • Sociala medier, Läser information på hemsidan
 • Skriva i forumet, Läser information på hemsidan, Lyssnat på podcasts
 • Läser information på hemsidan
 • Skriva i forumet, Sociala medier, Läser information på hemsidan
 • Sociala medier, Läser information på hemsidan, Lusläser papperstidningen!
 • Anhörigträffar, Sociala medier
 • Skriva i forumet, Kontakt med en mentor, Anhörigträffar, Läser information på hemsidan
 • Sociala medier, Läser information på hemsidan
 • Läser information på hemsidan, Läser tidningen. Intressant
 • Skriva i forumet, Anhörigträffar, Sociala medier, Läser information på hemsidan
 • Anhörigträffar, Sociala medier
 • Anhörigträffar, Sociala medier, Läser information på hemsidan
 • Anhörigträffar
 • Anhörigträffar, Sociala medier, Läser information på hemsidan
 • Chatta, Skriva i forumet, Anhörigträffar, Sociala medier, Läser information på hemsidan, Kalendariet, Familjehelger, er tidning som kommer hem till oss.
 • Skriva i forumet, Anhörigträffar
 • Anhörigträffar, Sociala medier, Kalendariet
 • Läser information på hemsidan
 • Chatta, Skriva i forumet, Anhörigträffar, Sociala medier, Läser information på hemsidan, Familjehelger
 • Anhörigträffar, Sociala medier, Läser information på hemsidan, Kalendariet
 • Sociala medier, Strong supporter
 • Läser information på hemsidan
 • Anhörigträffar, Sociala medier, Lyssnat på podcasts
 • Sociala medier, Läser information på hemsidan
 • Anhörigträffar, Läser information på hemsidan
 • Anhörigträffar
 • Kontakt med en mentor, Läser information på hemsidan, Kalendariet, Lyssnat på podcasts
 • Chatta, Skriva i forumet, Anhörigträffar, Sociala medier, Läser information på hemsidan, Kalendariet, Familjehelger, Lyssnat på podcasts
 • Skriva i forumet, Anhörigträffar, Läser information på hemsidan, Kalendariet
 • Anhörigträffar, Sociala medier, Läser information på hemsidan, Lyssnat på podcasts, Er tidning
 • Sociala medier, Läser information på hemsidan, Kalendariet
 • Anhörigträffar, Familjeaktiviteter
 • Skriva i forumet, Kontakt med en mentor, Sociala medier, Läser information på hemsidan, Kalendariet, Lyssnat på podcasts
 • Läser tidningen
 • Skriva i forumet, Läser information på hemsidan
 • Kontakt med en mentor, Anhörigträffar, Sociala medier, Läser information på hemsidan, Prepkurs
 • Anhörigträffar
 • Anhörigträffar, Sociala medier, Läser information på hemsidan
 • Sociala medier, Läser information på hemsidan, Tidning
 • Kontakt med en mentor, Anhörigträffar, Sociala medier, Läser information på hemsidan, Lyssnat på podcasts
 • Sociala medier, Läser information på hemsidan, Kalendariet, Lyssnat på podcasts
 • Anhörigträffar, Läser information på hemsidan, Kalendariet
 • Familjehelger
 • Skriva i forumet, Kontakt med en mentor, Coaching, Anhörigträffar, Läser information på hemsidan
 • Anhörigträffar, Sociala medier, Läser information på hemsidan
 • Coaching, Anhörigträffar, Sociala medier, Läser information på hemsidan, Samverkan
 • Läser information på hemsidan, Läser tidningen Invidzonen
 • Anhörigträffar, Läser information på hemsidan, Familjehelger
 • Läser information på hemsidan
 • Anhörigträffar, Läser information på hemsidan
 • Chatta, Kontakt med en mentor, Sociala medier, Tidningen. Ville vara mer aktiv men orken fanns inte. Hade behövt fysiska träffar, kan jag se i retrospekt. Nu utsänd hela familjen o hoppas kunna bidra mer när vi kommer hem.
 • Chatta, Skriva i forumet, Sociala medier
 • Sociala medier, Läser information på hemsidan
 • Anhörigträffar, Sociala medier, Läser information på hemsidan, Kalendariet, Lyssnat på podcasts
 • Läser information på hemsidan
 • Anhörigträffar, Läser information på hemsidan, Familjehelger
 • Läst tidningen
 • Sociala medier, Läser information på hemsidan
 • Anhörigträffar
 • Läser information på hemsidan, Familjehelger
 • Anhörigträffar, Läser information på hemsidan
 • Anhörigträffar, Läser information på hemsidan, Skrev en gång ett inlägg i tidningen om hur det är att vara anhörig
 • Läser information på hemsidan
 • Anhörigträffar, Sociala medier
 • Läser information på hemsidan
 • Anhörigträffar, Sociala medier, Läser information på hemsidan, Kalendariet
 • Sociala medier, Läser information på hemsidan
 • Chatta, Skriva i forumet, Anhörigträffar, Sociala medier
 • Chatta, Anhörigträffar, Läser information på hemsidan
 • Anhörigträffar, Sociala medier, Läser information på hemsidan
 • Läser information på hemsidan
 • Sociala medier
 • Chatta, Skriva i forumet, Kontakt med en mentor, Anhörigträffar, Läser information på hemsidan, Lyssnat på podcasts
 • Kontakt med en mentor, Coaching, Anhörigträffar, Sociala medier, Läser information på hemsidan, Familjehelger
 • Anhörigträffar, Sociala medier, Läser information på hemsidan
 • Föreläsning om att ni finns på anhörighetsdag
 • Chatta, Skriva i forumet, Kontakt med en mentor, Anhörigträffar, Sociala medier
 • Sociala medier, Läser information på hemsidan
 • Sociala medier, Läser information på hemsidan, Lyssnat på podcasts
 • Sociala medier
 • Skriva i forumet, Sociala medier, Läser information på hemsidan, Bloggar kopplade till Invidzonen
 • Anhörigträffar, Sociala medier, Läser information på hemsidan
 • Chatta, Skriva i forumet, Kontakt med en mentor, Anhörigträffar, Läser information på hemsidan, Kalendariet
 • Läser information på hemsidan
 • Anhörigträffar, Sociala medier, Läser information på hemsidan

ᐊ  Tillbaka till enkäten

SOCIALA MEDIER