Bra blandning av kunskap, umgänge och aktiviteter

Gunilla Sundqvist från Försvarsmakten deltog på höstens familjehelg för veteranfamiljer i Bohuslän. Hon tycker upplägget med att varva utbildning i föräldraskap med aktiviteter blir en bra blandning av kunskap, erfarenhetsutbyte och möjlighet att umgås med likasinnade under trevliga former.

– Att både barn och vuxna får möjlighet träffa andra som vet vad man går igenom är oerhört värdefullt. Det finns ett tyst samförstånd mellan deltagarna. Här får de chansen att dela med sig av sina erfarenheter och det fyller en viktig funktion, säger Gunilla Sundqvist, leg.psykolog och leg.psykoterapeut, verksam på sektionen för fackmässigt stöd vid Försvarsmaktens HR- Centrum.

Imponerad över innehållet

Anna Nybling är ansvarig för familjehelgerna och håller även i utbildningen i föräldraskap. Till vardags är Anna projektledare och coach på Invidzonen.

– Anna är en fantastisk person och jag är imponerad över innehållet och upplägget av helgen. Allt är genomtänkt i minsta detalj. Anna tillhör ju själv gruppen veteranfamilj. Hon vet därför vad hon talar om och det är jätteviktigt i det här sammanhanget att kunna inge förtroende och skapa tillit bland deltagarna. Och det gör Anna, säger Gunilla.

Omsorgen viktig

Hon tycker därför att det var värdefullt och positivt att få vara med på plats för att bilda sig en fackmässig bild av familjehelgen.

– Den var jättebra på alla sätt och vis, egentligen skulle nog alla behöva gå en kurs i föräldrautbildning, men för veteranfamiljer är det extra viktigt eftersom både barn och vuxna befinner sig i en utsatt situation. Ibland kan det vara svårt att sätta ord på vad man känner. Att på det här sättet bli omhändertagen under några dagar och få ta del av någon annans omsorg, betyder mycket för de här familjerna, säger Gunilla.

Vårt behov av samhörighet

Familjehelgen ger dessutom tillfälle till egen tid och under de gemensamma måltiderna och aktiviteterna kan man under trevliga former umgås med de andra deltagarna.

– Alla människor har ett behov av att känna samhörighet. På familjehelgen har alla ett gemensamt fokus men har olika erfarenheter och kunskaper som de kan dela med varandra. Dialogen som uppstår är därmed fruktbar för hela gruppen. Det var intressant att se hur gruppen utvecklades under helgen. Den sista dagen var den bästa för då märktes det tydligt hur trygga alla var med varandra, avslutar Gunilla Sundqvist.

Familjezonens helger för veteranfamiljer

Syftet med Familjezonens familjehelger är att veteranfamiljer ska få en möjlighet att träffas och utbyta tankar och erfarenheter med varandra under avslappnade former i en trevlig och lugn miljö och få ta del av kunskap om föräldraskap och anknytning i föräldrarollen. Barnen tas om hand av professionella ledare och kan leka och prata med andra barn som också har en förälder som ska, har varit eller är på insats.

SOCIALA MEDIER