Allmänna användarvillkor och Integritetspolicy på Invidzonen

Från och med 25 maj 2018 gäller en ny dataskyddsförordning i den Europeiska Unionen kallad GDPR (General Data Protection Regulation) Med denna nya förordning får dina personuppgifter ett starkare skydd. Personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer adress, telefonnummer och e-postadress.

Invidzonen värdesätter din personliga integritet. För oss är det av högsta prioritet. Vi bygger våra aktiviteter med din integritet i åtanke. Genom såväl tekniska som organisatoriska säkerhetsåtgärder säkerställer vi att din integritet inte kränks. Invidzonens mål är, att du alltid ska känna dig trygg och säker när du använder Invidzonens app.

Du som använder Invidzonens tjänster ska alltid känna till hur vi hanterar dina personuppgifter. Med anledning av det nya regelverket har vi anpassat och förtydligat detta i vår integritetspolicy.

 

Om oss

Personuppgiftsansvarige är det företag som ansvarar för dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy.

Invidzonen, Hantverkargatan 52, 112 31 Stockholm
Generalsekreterare Cesilia Karlsson Kabaca, 0761-779930, cesilia@invidzonen.se
www.invidzonen.se

Denna Integritetspolicy gäller för hela Invidzonen: webbplats www.invidzonen.se, app invidzonen, medlemsregister, anmälningar till träffar och aktiviteter.

 

Så hanterar vi dina personuppgifter.

De uppgifter du lämnar till oss är grundläggande personuppgifter som namn, postadress, mejladress och telefonnummer. Vissa innehåll som bilder, video kan betraktas som känsliga och speciella. Vi tillämpar ett samtycke för detta.

Personuppgifter om dig inhämtas också om du själv väljer att svara på enkätundersökningar eller anmäla dig till en träff eller aktivitet. Vår kommunikation kan ske via telefon, e post, då tar vi del av dina personuppgifter.

Invidzonen accepterar inte att någon känner obehag, rädsla, mobbing eller trakasserier. I forumet samt i sociala medier blockerar vi användare som missbrukar våra stödkanaler. Invidzonen följer det rättsliga skyldigheter som krävs av oss som personuppgiftsansvarige.

Invidzonen är enligt lag ansvariga så kallad personuppgiftsansvarig för de personuppgifter om dig, som finns hos oss. Vi samlar endast in dina personuppgifter för specifika och lagliga ändamål, som tjänsten kräver. Personuppgiftsansvarig är ytterst ansvarig för att tillämpa personuppgiftslagstiftningen.

 

Transparens

Du har alltid rätt att få information om vilka uppgifter vi har om dig. Du har rätt att efterfråga ett registerutdrag med information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig. Du kan närsomhelst begära att vi blockerar eller raderar personuppgifter i enlighet med vad som tillämpas enligt lag.

 

Tidsbegränsat

Dina personuppgifter kommer att behandlas hos oss så länge det är nödvändigt för ändamålet, eller enligt lag inte längre. Du bestämmer vilka uppgifter vi har om dig och kan också välja att få dem raderade ur vårt system. Personuppgifter lagras endast så länge ändamålet kräver det. Du kan välja att avsluta ditt medlemskap när du än önskar genom att kontakta oss. Efter att ditt konto avslutats raderar vi dina personuppgifter ur Invidzonens system.

 

Sekretess och Säkerhet

Alla personuppgifter behandlas konfidentiellt. Invidzonen garanterar sekretess genom att försäkra att alla medarbetare är införstådda med att dina personuppgifter är sekretessbelagda.

Invidzonen har tydliga processer och rutiner för att se till att obehöriga ej får tillgång till dina personuppgifter, samt att tillse att all behandling av uppgifter hanteras enligt gällande lagstiftning.

Endast de medarbetare och eventuella samarbetspartners som hanterar dina personuppgifter (medlemsregister, nyhetsbrev och tidningsdistribution) har tillgång till våra register. Personalen utbildas i hur de ska hantera dina personuppgifter. Invidzonen genomför regelbundet interna kontroller såväl organisatoriska som fysiska åtgärder så att rutinen alltid följs.

 

Ändring av integritetspolicy

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska hanteras varsamt och genom processer och rutiner säkerställer vi att du ska känna dig trygg med ditt medlemskap. Sekretess och säkerhet är vår absoluta prioritet. GDPR är under utveckling och vi på Invidzonen kan komma att behöva ändra på vår policy över tid. Om detta sker kommer du som personuppgiftslämnare få väl kännedom om detta. I de fall ändringar är nödvändiga har du rätt att granska ändringarna och begära ut ett nytt registerutdrag om dina personuppgifter.

 

Kontakta oss

Om du har frågor eller synpunkter avseende Användarvillkor eller integritetspolicyn är du välkommen att kontakta oss.

 

SOCIALA MEDIER