Styrelsen 2018 – 2019

Invidzonens styrelse samordnar föreningens löpande verksamhet under året samt hanterar situationer och eventuella kriser som uppkommer tillsammans med verksamhetschef, kansli, berörda organisationer, myndigheter, arbetsgrupper och andra parter. Styrelsen arbetar aktivt för föreningens bästa och följer upp den strategiska planen samt den ekonomiska redovisningen som verksamhetschefen presenterar. Styrelsens arbete handlar om att styra verksamheten samt följa upp föreningens åtaganden gentemot verksamhetschefen.

Invidzonens alla aktiviteter skapas av anhöriga själva. Det gedigna medlemsengagemanget är ständigt i den dagliga driften. Dock är det en utmaning att få medlemmar att vara med och påverka organisationen på tex årsmöten. Tidigare utvecklingsområden har varit medlemsfrågor och genom den stadgeändringar, nya möjligheter och verktyg för enklare och tydligare samordning, årsvisa planeringar samt ökad informationsspridning.

 

 


Malin Widö – ordförande

Malin är både veteran och anhörig. Hon har deltagit i två insatser på Balkan med Försvarsmakten och hennes man har deltagit i insatser både med förband och som observatör. Malin har tidigare arbetat med samordning av utbildning för Polisens utlandsstyrka och hon var med och startade upp arbetet med veteran- och anhörigstöd för utlandsstyrkan. Idag arbetar Malin vid Militärhögskolan Karlberg. Malin är mentor och har varit aktiv i föreningen sedan 2011.


Åsa Wilson – vice ordförande

Åsa är utbildad inom HR och sitter i ledningsgruppen på ett internationellt spelföretag. Åsa är också gift med en officer som tjänstgjort i Kosovo och Afghanistan och har på så sätt följt Invidzonen sen starten 2007, både som anhörig och mentor. Att se hur organisationen vuxit och utvecklat en stark gemenskap bland anhöriga tycker hon är fantastiskt att se - för drygt 10 år sen hade anhöriga som hon själv ingen aning om vart de skulle vända sig. 


Peter Sjögren – ledamot

Peter Sjögren har arbetat inom polisens olika verksamhetsområden sedan 1988. Han har deltagit i två missioner, Libanon och Västra Sahara. Inför sista missionen erfor Peter vikten av insatsens förankring på hemmaplan samt vilken avgörande betydelse förankringen har för en fungerande hemma-mission. Under sin tid som chef för polisens utlandssektion och polisens utlandsstyrka var en av hans huvudprioriteringar att få till ett fungerande anhörigstöd för polisens utsända och 2011 inleddes ett samarbete och avtal med Invidzonen som sedan dess har vuxit och utvecklats.

Intervju med Peter Sjögren i en tidigare artikel i Invidzonens tidning >>


Susanna Lindström – ledamot

Susanna invaldes i styrelsen 2015. Idag arbetar Susanna på Försvarsmakten som juridisk rådgivare. Tidigare har Susanna arbetat bland annat som departementssekreterare inom Regeringskansliet på Försvarsdepartementet och som jurist vid sektionen för Arbetsgivarstöd på Försvarsmaktens HR Centrum. Hon har även erfarenhet som veteran och har tidigare tjänstgjort i Tchad.  


Emelie Parstam Hamberg – ledamot

Emelie är utbildad frisör som fann kärleken i en yrkesmilitär och bosatte sig i Jönköping för 7 år sen. Hon är anhörig och hennes man har gjort fem missionen under fem år b.la i Afghanistan och Mali. Tillsammans har de en son, född år 2015.

Emelie har stor erfarenhet hur det är att vara anhörig och även erfarenhet av att uppfostra ett barn ensam under hennes mans missioner. Hon kommer att vara till stort stöd för familjer i samma situation och med hennes erfarenheter hjälpa de familjer till en lättare vardag.


Anders Carell – ledamot (NY)

Anders Carell är pensionerad Brigadgeneral. Han har bland annat varit regementschef vid Artilleriregementet i Kristinehamn, jobbat vid Försvarsmaktens högkvarter och Armétaktiska staben. Hans sista åtta år innan pension var han chef för Armémateriel vid FMV. Anders är gift med Ingrid och de har två vuxna barn. Med sin mångåriga erfarenhet som chef och ledare i Försvarsmakten och vid FMV vet Anders vilken stor betydelse ett väl fungerande anhörigstöd har, även för de som sänts iväg till insatsområdet.

 

Carina Lidén – suppleant (NY)

Carina är arbetsterapeut och har arbetat med rehabilitering/arbetslivsinriktad rehabilitering inom många olika verksamhetsområden och sedan några år tillbaka arbetar hon vid Arbetsförmedlingen. Carina är gift med en officer som tjänstgjort i Balkan och Afghanistan med längsta sammanhängande tid om 18 månader. Hennes erfarenhet av utlandstjänstgöring är som hemmavarande med ansvar för hem och tre barn där hennes sociala nätverk saknade kunskap om vad utlandstjänstgöring kan innebära både för den insatta och hemmavarande. Detta i en tid då varken anhörigstöd eller stöd till insatta var så utvecklat som det är idag. En viktig orsak till att den utvecklingen äntligen har skett är Invidzonens engagemang och kunskap kring anhörigas behov av stöd.


Dominik Swiecicki – suppleant

Dominik är utbildad statsvetare och arbetar på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB och har tidigare varit journalist. Dominik har erfarenhet både av att vara anhörig och av att själv ha varit på mission tre gånger, senast i Tchad. Dominik har erfarenhet av att leda organisationsutveckling och förändringsarbete, och kombinerar kunskaper om försvarspolitik med praktiska lärdomar från egna utlandstjänster i arbetet med Invidzonen. Sedan starten 2007 har Dominik engagerat sig i Invidzonens arbete på nära håll, och ingått i styrelsen från föreningens grundande.


Anna Hallqvist Hult – revisorsuppleant

Anna bor i Karlstad med man och två döttrar. Hon har en civiekonomexamen samt en examen inom rättsvetenskap. Anna jobbar idag som jurist på Konsumentverket, där hennes arbetsuppgifter bland annat innebär tillsyn av marknadsföring och avtalsvillkor för kredit- och betalningsprodukter. Annas man har tidigare tjänstgjort i både Kosovo och Afghanistan men jobbar idag civilt. Förutom hennes man har Anna fler familjemedlemmar som tjänstgjort under flera perioder i Afghanistan. Anna är väl insatt i anhörigfrågor och har varit engagerad som mentor sedan 2008. 


Anna Lundqvist – valberedningen

 


Ingrid Pettersson – valberedningen (NY)

 

SOCIALA MEDIER