Styrelsen 2020 – 2021

Invidzonens styrelse samordnar föreningens löpande verksamhet under året samt hanterar situationer och eventuella kriser som uppkommer tillsammans med verksamhetschef, kansli, berörda organisationer, myndigheter, arbetsgrupper och andra parter. Styrelsen följer upp den strategiska planen samt den ekonomiska redovisningen som verksamhetschefen presenterar. Styrelsens arbete handlar om att styra verksamheten samt följa upp föreningens åtaganden gentemot verksamhetschefen.


 


Malin Widö – ordförande

Malin är både veteran och anhörig. Hon har deltagit i två insatser på Balkan med Försvarsmakten och hennes man har deltagit i insatser både med förband och som observatör. Malin har tidigare arbetat med samordning av utbildning för Polisens utlandsstyrka och hon var med och startade upp arbetet med veteran- och anhörigstöd för utlandsstyrkan. Idag arbetar Malin vid Militärhögskolan Karlberg. Malin är mentor och har varit aktiv i föreningen sedan 2011.


Åsa Wilson – vice ordförande

Åsa är utbildad inom HR och sitter i ledningsgruppen på ett internationellt spelföretag. Åsa är också gift med en officer som tjänstgjort i Kosovo och Afghanistan och har på så sätt följt Invidzonen sen starten 2007, både som anhörig och mentor. Att se hur organisationen vuxit och utvecklat en stark gemenskap bland anhöriga tycker hon är fantastiskt att se - för drygt 10 år sen hade anhöriga som hon själv ingen aning om vart de skulle vända sig. 


Peter Sjögren – ledamot

Peter har arbetat inom polisens olika verksamhetsområden sedan 1988. Han har deltagit i två missioner, Libanon och Västra Sahara. Inför sista missionen erfor Peter vikten av insatsens förankring på hemmaplan samt vilken avgörande betydelse förankringen har för en fungerande hemma-mission. Under sin tid som chef för polisens utlandssektion och polisens utlandsstyrka var en av hans huvudprioriteringar att få till ett fungerande anhörigstöd för polisens utsända och 2011 inleddes ett samarbete och avtal med Invidzonen som sedan dess har vuxit och utvecklats.

Intervju med Peter Sjögren i en tidigare artikel i Invidzonens tidning >>

 


Madelen – ledamot

Madelen har en bakgrund som specialistofficer på Trängregementet i Skövde och har genomfört en mission i Afghanistan. Efter ett par år i Försvarsmakten valde Madelen att läsa vidare inom HR och har efter examen arbetat med HR inom både offentlig och privat sektor. Madelen bor med sin sambo, som jobbar i försvaret, i Skövde tillsammans med två katter. Fritiden spenderas i naturen och vandring tillsammans med matlagning över en öppen eld är en av favoritsysslorna. Som veteran och anhörig finns insikten i att båda parter behöver anhörigstöd, dels för känna trygghet i att ens anhörig alltid har ett stöd hemma och dels för att kunna dela tankar med andra anhöriga i samma situation.


Anders Carell – ledamot

Anders är pensionerad Brigadgeneral. Han har bland annat varit regementschef vid Artilleriregementet i Kristinehamn, jobbat vid Försvarsmaktens högkvarter och Armétaktiska staben. Hans sista åtta år innan pension var han chef för Armémateriel vid FMV. Anders är gift med Ingrid och de har två vuxna barn. Med sin mångåriga erfarenhet som chef och ledare i Försvarsmakten och vid FMV vet Anders vilken stor betydelse ett väl fungerande anhörigstöd har, även för de som sänts iväg till insatsområdet.

 

Carina Lidén – suppleant

Carina är arbetsterapeut och har arbetat med rehabilitering/arbetslivsinriktad rehabilitering inom många olika verksamhetsområden och sedan några år tillbaka arbetar hon vid Arbetsförmedlingen. Carina är gift med en officer som tjänstgjort i Balkan och Afghanistan med längsta sammanhängande tid om 18 månader. Hennes erfarenhet av utlandstjänstgöring är som hemmavarande med ansvar för hem och tre barn där hennes sociala nätverk saknade kunskap om vad utlandstjänstgöring kan innebära både för den insatta och hemmavarande. Detta i en tid då varken anhörigstöd eller stöd till insatta var så utvecklat som det är idag. En viktig orsak till att den utvecklingen äntligen har skett är Invidzonens engagemang och kunskap kring anhörigas behov av stöd.

Anders Lütz – ledamot

Anders är aktiv som specialistofficer i Försvarsmakten med flottiljförvaltares grad och arbetar nu på Militärhögskolan Karlberg som skolförvaltare. Han har tillbringat hela sitt yrkesverksamma liv i Försvarsmakten – i marinen på såväl fartygsförband som staber och skolor. Anders har genomfört en FN-insats i Libanon där han var stationerad på Cypern som förnödenhetschef. Trots att Anders är sjöofficer och född i Karlskrona trivs han numera bäst i de djupa Sörmlandsskogarna bland insjöar och gammelskog där han har sitt sommarställe. Jakt och fiske hör till huvudintresset tillsammans med sina italienska motorcyklar. Han är gift med Anna, har två bonusbarn samt två vuxna barn i ett tidigare förhållande. Dessutom förgylls livet även av två små barnbarn.

 

 

Louise Alerfors – ledamot (ny)

Louise är både veteran och anhörig. Hennes man har deltagit i två missioner med Försvarsmakten och själv har hon varit observatör på Balkan. Louise har tidigare arbetat med kommunal administration och juridik. Idag arbetar hon på Försvarshögskolan som ansvarig för en av Sveriges största ledarskapsutbildningar, Utvecklande Ledarskap.

 

Intern revisor

Anna Hallqvist Hult

Valberedningen

Anna Lundqvist
 

Valberedningen

Ingrid Pettersson Koivumaa