Styrelsen 2017-2018

Invidzonens styrelse samordnar föreningens löpande verksamhet under året samt hanterar situationer och eventuella kriser som uppkommer tillsammans med verksamhetschef, kansli, berörda organisationer, myndigheter, arbetsgrupper och andra parter. Styrelsen arbetar aktivt för föreningens bästa och följer upp den strategiska planen samt den ekonomiska redovisningen som verksamhetschefen presenterar. Styrelsens arbete handlar om att styra verksamheten samt följa upp föreningens åtaganden gentemot verksamhetschefen.

Invidzonens alla aktiviteter skapas av anhöriga själva. Det gedigna medlemsengagemanget är ständigt i den dagliga driften. Dock är det en utmaning att få medlemmar att vara med och påverka organisationen på tex årsmöten. Tidigare utvecklingsområden har varit medlemsfrågor och genom den stadgeändringar, nya möjligheter och verktyg för enklare och tydligare samordning, årsvisa planeringar samt ökad informationsspridning.

 

 

Malin Widö – ordförande (ny)

Malin är både veteran och anhörig. Hon har deltagit i två insatser på Balkan med Försvarsmakten och hennes man har deltagit i insatser både med förband och som observatör. Malin har under många år arbetat med samordning av utbildning för Polisens utlandsstyrka och hon var med och startade upp arbetet med veteran- och anhörigstöd för utlandsstyrkan. Idag arbetar Malin vid Militärhögskolan Karlberg. Malin är mentor och har varit aktiv i föreningen sedan 2011.

Åsa Wilson – vice ordförande

Åsa är utbildad personalvetare med inriktning psykologi och jobbar som personalansvarig på ett spelföretag med ca 160 anställda. Då Invidzonen numera har ett kansli med anställd personal är Åsas kompetens inom personalfrågor intressant för styrelsens sammansättning. Åsa är också gift med en officer som tjänstgjort i Kosovo och Afghanistan och har därför följt Invidzonen sen 2007 som anhörig men också med sitt tidigare engagemang som mentor. Förståelsen för hur det är att vara anhörig gjorde det viktigt att finnas till och engagera sig för andra anhöriga.

Alice Krön – kassör

Alice pluggar företagsekonomi och management på Stockholms Universitet och jobbar extra både på bank, kafé och som barnvakt. Alice har erfarenhet av två missioner på hemmaplan och det var under den andra insatsen som Alice kom i kontakt med Invidzonen. På årsmötet 2015 valdes Alice in som suppleant och hon är nu kassör samt medlemsansvarig i styrelsen. Alice har sedan tidigare erfarenhet av styrelsearbete och verksamhetsutveckling i flera olika ideella organisationer, och har bland annat jobbat mycket med medlemsfrågor och medlemsaktiviteter. 

Sverker Göranson – ledamot

En av våra nya styrelseledamöter är Sveriges tidigare Överbefälhavare Sverker Göranson. Sverker fick efter sin avgång från sin post många förfrågningar om styrelseuppdrag men valde att engagera sig i Invidzonen något vi är oerhört stolta över. För Sverker är de anhörigas insats minst lika viktig som veteranernas och han menar att det är veteraner och anhöriga tillsammans som utgör hela insatsen. Vikten av en god relation på hemmaplan är stor. Ända sedan Invidzonens start har organisationen fått starkt stöd från Sverker och vi känner ett stort förtroende för honom i hans nya uppdrag som ledamot i vår styrelse.

Intervju med Sverker Göranson i en tidigare artikel i Invidzonens tidning >>

Peter Sjögren – ledamot

Peter Sjögren har arbetat inom polisens olika verksamhetsområden sedan 1988. Han har deltagit i två missioner, Libanon och Västra Sahara. Inför sista missionen erfor Peter vikten av insatsens förankring på hemmaplan samt vilken avgörande betydelse förankringen har för en fungerande hemma-mission. Under sin tid som chef för polisens utlandssektion och polisens utlandsstyrka var en av hans huvudprioriteringar att få till ett fungerande anhörigstöd för polisens utsända och 2011 inleddes ett samarbete och avtal med Invidzonen som sedan dess har vuxit och utvecklats.

Intervju med Peter Sjögren i en tidigare artikel i Invidzonens tidning >>

Susanna Lindström – ledamot

Susanna invaldes i styrelsen 2015. Idag arbetar Susanna på Försvarsmakten som juridisk rådgivare. Tidigare har Susanna arbetat bland annat som departementssekreterare inom Regeringskansliet på Försvarsdepartementet och som jurist vid sektionen för Arbetsgivarstöd på Försvarsmaktens HR Centrum. Hon har även erfarenhet som veteran och har tidigare tjänstgjort i Tchad.  

Emelie Parstam Hamberg – ledamot (ny)

Emelie är utbildad frisör som fann kärleken i en yrkesmilitär och bosatte sig i Jönköping för 7 år sen. Hon är anhörig och hennes man har gjort fem missionen under fem år b.la i Afghanistan och Mali. Tillsammans har de en son, född år 2015.

Emelie har stor erfarenhet hur det är att vara anhörig och även erfarenhet av att uppfostra ett barn ensam under hennes mans missioner. Hon kommer att vara till stort stöd för familjer i samma situation och med hennes erfarenheter hjälpa de familjer till en lättare vardag.

Dominik Swiecicki – suppleant

Dominik är utbildad statsvetare och arbetar på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB och har tidigare varit journalist. Dominik har erfarenhet både av att vara anhörig och av att själv ha varit på mission tre gånger, senast i Tchad. Dominik har erfarenhet av att leda organisationsutveckling och förändringsarbete, och kombinerar kunskaper om försvarspolitik med praktiska lärdomar från egna utlandstjänster i arbetet med Invidzonen. Sedan starten 2007 har Dominik engagerat sig i Invidzonens arbete på nära håll, och ingått i styrelsen från föreningens grundande.

Anna Hallqvist Hult – revisorsuppleant

Anna bor i Karlstad med man och två döttrar. Hon har en civiekonomexamen samt en examen inom rättsvetenskap. Anna jobbar idag som jurist på Konsumentverket, där hennes arbetsuppgifter bland annat innebär tillsyn av marknadsföring och avtalsvillkor för kredit- och betalningsprodukter. Annas man har tidigare tjänstgjort i både Kosovo och Afghanistan men jobbar idag civilt. Förutom hennes man har Anna fler familjemedlemmar som tjänstgjort under flera perioder i Afghanistan. Anna är väl insatt i anhörigfrågor och har varit engagerad som mentor sedan 2008. 

SOCIALA MEDIER