Många har stora förväntningar på ledigheten och vill ta igen förlorad tid. Det är vanligt att för mycket aktiviteter planeras in och det kan göra att den hemmavarande känner sig bortprioreterad.

Som anhörig är det viktigt att veta att en leave kan bli inställd, flyttad både framåt och bakåt i tiden. Ibland så finns det inga besked om när leaven kommer att komma alls om den planerade ställs in och det kan dröja innan soldaten får något besked alls om detta. Leave är inte en rättighet utan det är verksamheten i det land soldaten tjänstgör som styr möjligheten till leave även om Försvarsmakten aktivt arbetar för att det ska kunna infalla. 

Förväntningar
på leave


Prata gärna med varandra om förväntningar innan ledigheten, om hur ni vill ha det – var tydliga med vad ni vill.

Var sparsam med
information

Berätta inte för alla exakt när leaven inträffar så att ni och era närmaste hinner "landa". Men glöm inte bort att kontakta era föräldrar, syskon och äldre släktingar. De kan uppleva att de vill ge den utlandstjänstgörande tid till att träffa vänner och övrig familj först.

Underlätta praktiskt

Se om det är något ni kan göra tillsammans under leaven för att praktiskt och känslomässigt underlätta för den som är kvar hemma inför nästa vända.

Utvärdera situtationer


Prata om vad som har fungerat bra/dåligt så att ni kan göra det bättre inför nästa period. 


Överkompensera
inte


Överkompensera inte insatsen så att den hemmavarande föräldern framstår som tråkig. Om du är den som åker iväg, gör inte alla roliga aktiviteter själv med barnen under leaven. Det är lätt att de som är kvar hemma har nog med att hålla ihop vardagen under insatstiden.

Planera aktiviteter


Planera eventuella aktiviteter i mitten av ledigheten för att minska stressen.

Läs av ditt barn

Läs av ditt barns behov och vilja. Barnen kan reagera på olika sätt, vissa har svårt att knyta an till den som varit borta medan någon annan kan ha ett stort behov att vara nära.