Många anhöriga mår ganska bra under insatstiden även om det självklart kan finnas en del oro för de som är utomlands. Andra tycker att det är jättejobbigt. Precis som i livet så går måendet under instasen i olika faser.

De som är kvar på hemmaplan kan i vissa fall känna sig ensamma. Plötsligt kommer de hem till ett tomt hus eller lägenhet. Som partner med barn kan det vara extra tungt då de blir själva med alla vardagssysslor som de annars delar med någon. En del anhöriga beskriver att vissa dagar är värre än andra. Många anger fredagar och söndagar som extra jobbiga, då de är dagar som vanligtvis annars tillbringas med familjen eller sin partner. Även högtider kan vara extra svåra då de också påminner om att den ena parten saknas. 

Hemmet

Se gärna över hemmet innan insatsen. Prata med vänner och familj och be dem erbjuda sin hjälp, till dem som är kvar på hemmaplan under insatsen.

Storhelger

Uppmärksamma varandra lite extra under storhelger eller andra dagar. Även för den som är borta kan högtider kännas jobbiga och hemlängtan kan vara stor.

Vardagen

Ta del av varandras vardag, dela med er om hur ni har det och vad ni gör.

Ring!

Ring varandra när ni själva vill, inte för att det är ett måste. Det är lätt att tolka in tonlägen och små nyanser i ett telefonsamtal, här bör ni vara extra ödmjuka gentemot varandra. Ha i åtanke att det är svårt att kommunicera via telefon. Avsluta gärna samtalen med något uppskattande, ge varandra pepp och energi. 

Viktiga telefon-
nummer

Ha viktiga telefonummer lättillgängligt och samlade på ett och samma ställe (ex. Vakthavande Befäl, handläggare, stödorganisationer m.fl.).

Skype

Om möjlighet finns till skype-samtal i insatsområdet, se över tekniken tillsammans och installera Skype innan avresan.

 


 

Anhörigas viktiga insats på hemmaplan >>

Tips och råd för hemmavarande och utlandstjänstgörande >>

Tips och råd barn >>

Invidzonens samlade stöd >>

Stödorganisationerna >>

Stödbanken vuxna >>

Stödbanken barn och unga >>