Det är olika hur vi upplever situationen kring en insats. Vissa tycker att det är lättare än andra. Det är vanligt att tiden före insatsen kan kännas jobbig, då känslan kan vara att det förväntas av en att man ska vara stark och inte visa sig sårbar. En del vill starta nedräkningen på en gång samtidigt som de önskar att deras partner inte ska åka alls.


För barn kan det vara svårt att förstå att den ena föräldern ska åka iväg och vara borta en längre period. Självklart måste ni anpassa information och frågeställningar efter barnets ålder. Ni känner ert barn bäst och vet säkert hur mycket information barnet bör och kan ta del av. En del anhöriga vill ha all information som finns att få, andra vill veta så lite som möjligt kring insatsen, helt enkelt för att det kan kännas jobbigt att tänka på den.

 

 

Hur mår din
anhörig?


Fråga hur din anhörig mår? Fråga om det är något han/hon undrar över?

Gå på anhörig-
träffar

Gå på anhörigträffarna (om anhörigträffar finns) så den som är hemma kan träffa andra i liknande situation. Oftast blir insatsen på hemmaplan lättare om den kan delas med andra.

Se över hemmafix


Se över hemmafix tillsammans innan insatsen till exempel hus, bil och ekonomi etc.

Berätta på skola
och förskola


Gå till skola/förskola och berätta för personal och kompisar om insatsen.

Ta hand om
varandra innan


Ta hand om varandra innan det är dags för avresa. Försök att kommunicera så mycket som möjligt med varandra om frågor, känslor och tankar inför det som ligger framför er.

Kontakta Invidzonen


Kontakta gärna Invidzonens Familjezonen eller Föräldrazonen för tips, idéer och stöd.