Nya kontakter breddar vårt stöd. Om du representerar en organisation eller ett företag som du anser att vi borde samarbeta med får du gärna höra av dig till oss här.

 

Familjekolonnen

Familjekolonnen är en idell förening vars syfte är att göra livet lättare för familjer där någon tjänstgör i utlandet. I första hand kommer det att riktas mot anställda i Försvarsmakten men på sikt kan det vi gör komma att hjälpa flera. Familjekolonnen består bland annat av officeraren Torbjörn Engelkes som också skrivit en barnbok om att ha en förälder på insats. "När jag lånar ut min pappa till landet osams" heter den. Vill du veta mer om familjekolonnen eller om hur man beställer boken, läs mer på: www.facebook.com/Familjekolonnen


Kungafonden

Kungafonden är en stiftelse som ger ekonomiskt stöd till personer som drabbats av sjukdom eller skada vid tjänstgöring inom eller i samband med totalförsvaret, räddningstjänsten och verksamheten inom Polisen, Kustbevakningen respektive Tullverket.


Officersförbundet

Officersförbundet är ett fack- och yrkesförbund för militär personal med en anställning i Försvarsmakten. Tack vare Officersförbundes pratiska och moraliska stöd till Invidzonen sedan starten 2007, har vår förening byggts upp till förmån för de anhöriga. Officersförbundet har alltid gett oss en hjälpande hand och bistår oss med både stöd, bekräftelse och respekt i vår viktiga fråga. Läs mer på www.officersforbundet.se


Reservofficerarna

Reservofficerarna är en intresseorganisation med facklig kompetens för Sveriges reservofficerare. Invidzonen samarbetar även med dem och finns som stöd för deras anhöriga. Läs mer på www.reservofficerarna.se


SoldF.com forum

(direktlänk till anhörigdelen på SoldF.com)

Detta välbesökta forum har gett oss möjlighet att i ännu större omfattning nå ut till anhöriga.


Stiftelsen Jesper Lindbloms Minne

Stiftelsen Jesper Lindbloms Minne tillkom efter att Jesper Lindblom stupat under tjänstgöring i Afghanistan. Jesper tjänstgjorde vid SSG, som är ett av Försvarsmaktens två specialförband. Stiftelsen har satts upp av de anhöriga till Jesper Lindblom för att hedra hans minne, men också för att uppmuntra efterkommande att odla föregångsmannaskap, kamratskap och ledarskap under svåra förhållanden. Dessa egenskaper var särskilt framträdande hos Jesper. Ett Stipendium om 10 000 kr delas årligen ut till person eller personer inom Försvarsmaktens specialförbandssystem, vilket även inbegriper de understödjande förbanden från armén, marinen och flygvapnet, som verkar i andan för stiftelsens urkund. Läs mer på: www.jespersminne.se


Trängregementets kamratförening

Kamratföreningen har alltid varit en del av regementets verksamhet. De startade sin hemsida i juni 2010 för att nå ut med information kontinuerligt till sina 600 medlemmar. En av deras målsättningar med sidan är att anhöriga på sikt skall kunna läsa om vad Trängregementets insatsförband gör. Kamraftföreningen stödjer alla organisationer som arbetar med anhörig- och kamratstöd. Läs mer på: www.trangaren.se/foreningen/trangaren


Familyforce Valcartier Family Centre Canada

Famljecentret är öppet för familjemedlemmar så som partners, barn, föräldrar och syskon till personer som är anställda inom den kanadensiska Försvarsmakten på Valcartier Garnison samt civila på olika funktioner. På famljecentret finns det olika typer av workshops, till exempel avreseworkshop om vad du bör tänka på innan avresa. Det finns också stödgrupper för olika målgrupper och föreläsningar om hemkomst och verktyg för familjer. Dessutom finns grupper för barn och tonåringar och särskilda välkomstgrupper för nyanlända familjer, språkkurser, barnpassning, caféverksamhet och mycket mer. Läs mer i Invidzonens tidning 13-2 >>


Föreningen Veteranstöd Rapid Reaction (VRR)

VRR är upprättade för dig som är utlandsveteran och som hamnat i ekonomisk knipa av akut karaktär – men även för dig som vill hjälpa en behövande veteran med ekonomiskt bistånd genom kontanta medel eller presentkort på exempelvis mat med mera, som då frigör kapital för veteranen. Föreningens mål är att förmedla kortsiktig och akut ekonomisk hjälp med fokus på våra utlandsveteraner, men även deras barn och övriga familjemedlemmar drabbas genom en utsatt ekonomisk situation, så även gåvor exempelvis riktade åt veteranens familj emottages tacksamt.