Stödorganisationerna – medmänniskor och praktisk hjälp

Stödorganisationerna (Pusselorganisationerna) tillhandahåller en samordnad stödverksamhet genom Försvarsmakten. Stödet är till för dig som är anhörig eller veteran som gör, har gjort eller ska tjänstgöra internationellt. Till oss kan du vända dig för att få stöd om du känner dig orolig eller bara vill prata med någon som förstår.

De fem stödorganisationerna är: Invidzonen, Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna, Svenska Soldathemsförbundet, Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund och Idrottsveteranerna.

 • Vi är ideella och helt fristående från Försvarsmakten.
 • Vi kompletterar varandra genom våra olika typer av kompetens och stöd.
 • Vi har alla en viktig del i ett pussel för att tillsammans skapa det allra bästa stödet för hela veteranfamiljen.
 • Vi deltar i Förvarsmaktens samverkansmöten 4 ggr/år för att uppdatera oss kring respektive organisation och myndighet, samordna kommande verksamhet samt att jobba för att stödet för anhöriga och veteraner fungerar på bästa sätt.
 • Vi har egna samarbeten för att planera, koordinera och genomföra gemensamma aktiviteter.

 

Anhöriga
stöttar anhöriga

Invidzonen

Har avtal med Försvarsmakten, Polisens utlandsstyrka samt Domstolsverket.

Föreningens verksamhet bygger på det medmänskliga mötet och nätverket anhöriga emellan. Vi vet att samtalet i sig är förändrande, bärande och har en stärkande kraft – igenkänning läker. Verksamheten är öppen för alla anhöriga oavsett kultur, etnicitet, sexualitet, kön eller religion. Vi tar inte ställning i frågan för eller emot Sveriges deltagande i olika insatser och vi stöttar även de tjänstgörande med frågor som rör deras anhöriga på hemmaplan. Hos oss är man anhörig även om en relation med den tjänstgörande skulle ta slut.

INVIDZONEN ERBJUDER:

 • Rikstäckande stöd
 • Medmänskligt stöd, mentorer som stöttar anhöriga
 • Chatt för enskilda samtal
 • Forum
 • Gåvor: Medaljer för anhöriga, Nära och kära-docka
 • Medlemstidning
 • Anhörigaktiviteter
 • Tystnadsplikt


Kontaktuppgifter:

Jouröppen stödchatt. Vi öppnar chatten snarast möjligt vid en allvarligare händelse. Du behöver inte vara drabbad eller ha din närstående på den drabbade insatsen för att chatta med oss. Invidzonens medarbetare har tystnadsplikt.

Facebook
Twitter
Instagram
Soundcloud (podcast)


Veteraner
för veteraner

Sveriges Veteranförbund (SVF)

Har avtal med Försvarsmakten.

Invidzonen samarbetar med Sveriges Veteranförbund, en intresseorganisation som ger kamratstöd till veteraner, militära som civila men ger även stöd till anhöriga. Samarbetet mellan våra organisationer representerar alla de som är inblandade i internationella insatser, vilket möjliggör att vi når ut bredare och starkare. Veteranförbundets kamratstödjare är utbildade volontärer med egna erfarenheter av internationell tjänstgöring. Veteranförbundet arrangerar träffar och ger ut en egen tidning. De har även en jourtelefon som veteraner och anhöriga kan ringa.

SVF ERBJUDER:

 • Rikstäckande stöd
 • En etablerad stödorganisation
 • Kamratstödjare för soldater, kamrathjälpen
 • Veteranmarschen för veteraner och anhöriga
 • Föreningar och träffplatser,
 • Tidning och sociala medier
 • Tystnadsplikt


Kamratstöd
Om du vill prata med några som har erfarenhet av reaktioner som kan uppkomma vid hemkomst så rekommenderar vi att ta kontakt med Veteranförbundet för att att få tala med en kamratstödjare. Kamratstödjaren har själv erfarenhet av utlandstjänstgöring och hanterar ofta reaktioner från tjänstgörande personal. Kamratstödjaren har tystnadsplikt.
 

Kontaktuppgifter:


 Facebook
Twitter
Instagram


Förmedlar det
professionella
stödet

Svenska Soldathemsförbundet (SSHF)

Har avtal med Försvarsmakten.

Med utgångspunkt i den enskilda människans/familjens livssituation erbjuder Svenska Soldathemsförbundet kostnadsfri, professionell telefonrådgivning/stödsamtal samt kostnadsfri PREP-kurs i konfliktslösning och kommunikation för par i samband med utlandstjänstgöring – när du behöver samtalsstöd med en person som har utbildning för att stödja i personliga samtal, när din familj behöver extra stöd, när du vill stärka kommunikationen mellan dig och din partner inför eller efter insatsen.

Invidzonen arbetar i nära samarbete SSHF som möjliggör att vi kan hjälpa människor i nöd eller som är i behov av professionellt stöd. SSHF arbetar under tystnadsplikt och har en jourtelefon som man kan ringa till.

Sen 2020 är Försvarsmaktens inriktning att soldathemmen koncentrerar sina resurser på rekrytverksamheten.

SSHF ERBJUDER:

 • Förmedlar professionell stödverksamhet
 • Förmedlar professionell krishantering
 • Finns lokalt, nära dig i Sverige
 • Träffplatser lokalt
 • Par- och familjerådgivning
 • PREP-kurs
 • Tystnadsplikt


Kontaktuppgifter:

Facebook
Twitter
Instagram


Kamrater
för kamrater

Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund (SMKR)

Har avtal med Försvarsmakten.

Förbundet samordnar verksamheten mellan militära kamratföreningar över hela landet och företräder dem inför Försvarsmakten och resten av samhället. På förbundets hemsida hittar du information om inplanerade aktiviteter, till exempel föreläsningar, resor och studiebesök.

SMKR ERBJUDER:

 • Historia/traditioner
 • Föreningar över hela landet
 • Kamratlig samvaro som är lokalt förankrat
 • Backup på hemmaplan
   

Kontaktuppgifter:


Facebook


För sårade och
skadade soldater

Idrottsveteranerna

Har avtal med Försvarsmakten.

Idrottsveteranerna är en ideell förening öppen för alla svenska veteraner som blivit sårade eller skadade och som vill utöva idrott. Idrottsveteranerna välkomnar också alla som vill engagera sig för att främja sårade och skadade veteraners idrottande.  Föreningens ändamål är att verka för att sprida kunskap om möjligheterna att delta i av föreningen, Försvarsmakten eller annan organisatör anordnade tävlingar och att sammanhålla föreningens deltagande i sådana tävlingar,

IDROTTSVETERANERNA ERBJUDER:

 • Stärka samhörighet och kamratskap mellan sårade/skadade soldater och med Försvarsmakten
 • Skapa en god rehabilitering för idrottsintresserade sårade/skadade veteraner
 • Stödja sårade/skadade veteraners utveckling inom idrott


Kontaktuppgifter:

Facebook
Twitter
Instagram