Stödorganisationerna – medmänniskor och praktisk hjälp

Stödorganisationerna (Pusselorganisationerna) tillhandahåller en samordnad stödverksamhet genom Försvarsmakten. Stödet är till för dig som är anhörig eller veteran som gör, har gjort eller ska tjänstgöra internationellt. Till oss kan du vända dig för att få stöd om du känner dig orolig eller bara vill prata med någon som förstår.

Organisationerna är ideella och helt fristående från Försvarsmakten. Alla organisationerna arbetar i ett nära samarbete med varandra och ses kontinuerligt. De kompletterar varandra genom våra olika typer av kompetens och stöd samt att de har alla en viktig del i ett pussel för att tillsammans skapa det allra bästa stödet för hela veteranfamiljen.

Försvarsmakten och de ideella organisationerna har sedan länge samarbetat kring anhörigstödet. Bland annat ses vi på samordningsmöten en gång i kvartalet för att se till att stödet fungerar på bästa sätt samt för att hålla oss uppdaterade kring respektive organisation och myndighet. Vi tycker det är ett bra sätt att stärka samarbetet samt att förbättra stödet för anhöriga.


 

– Anhöriga
stöttar anhöriga

Invidzonen

Föreningens verksamhet bygger på det medmänskliga mötet och nätverket anhöriga emellan. Vi vet att samtalet i sig är förändrande, bärande och har en stärkande kraft. Verksamheten är öppen för alla anhöriga – oavsett kultur, etnicitet, sexualitet, kön eller religion. Vi tar inte ställning i frågan för eller emot Sveriges deltagande i olika insatser och vi stöttar även de tjänstgörande med frågor som rör deras anhöriga på hemmaplan. Hos oss är man anhörig även om en relation med den tjänstgörande skulle ta slut.

Invidzonen erbjuder: anhörignätverk, medmänskligt stöd, mentorstöd, anhörigaktiviteter, igenkänning, chatt och forum, sociala medier

Jouröppen stödchatt. Vi öppnar chatten snarast möjligt vid en allvarligare händelse. Du behöver inte vara drabbad eller ha din närstående på den drabbade insatsen för att chatta med oss. Invidzonens medarbetare har tystnadsplikt.

Kontaktuppgifter:
Webbplats: www.invidzonen.se
Mejl: kontakt@invidzonen.se
Telefon: växel 08-400 20 388
Invidzonens anhörigtelefon: 0761-66 33 17
Anhörigchatt: Direkt via vår webbplats eller via vår app >> torsdagar och söndagar klockan 21.00-22.00.

 


– Veteraner
för veteraner

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)

Invidzonen samarbetar med Fredsbaskrarna som ger kamratstöd till veteraner och ger även stöd till anhöriga. Samarbetet mellan våra organisationer representerar alla de som är inblandade i internationella insatser, vilket möjliggör att vi når ut bredare och starkare. Fredsbaskrarnas kamratstödjare är utbildade volontärer med egna erfarenheter av internationell tjänstgöring. Deras kamratstödjare arbetar under tystnadsplikt. Fredsbaskrarna arrangerar träffar och ger ut en egen tidning. De har även en jourtelefon som veteraner och anhöriga kan ringa.

SVF erbjuder: intresseorganisation, föreningar och träffplatser, aktivt kamratstöd, kamrathjälpen, tidning och sociala medier. Läs mer om deras stödverksamhet på Fredsbaskrarnas webbplats

Kamratstöd
Om du vill prata med några som har erfarenhet av reaktioner som kan uppkomma vid hemkomst så rekommenderar vi att ta kontakt med Fredsbaskrarna för att att få tala med en så kallad kamratstödjare. Kamratstödjaren har själv erfarenhet av utlandstjänstgöring och hanterar ofta reaktioner från tjänstgörande personal. Fredsbaskrarnas medarbetare har tystnadsplikt.

Kontaktuppgifter:
Webbplats: www.sverigesveteranforbund.se
Mejl kansli: kansliet@sverigesveteranforbund.se
Telefon: 08–25 50 30
Fredsbaskrarnas kamratstödtelefon: 020–666 333
Telefonen är bemannad dagligen mellan kl.18.00-21.00.
Mejl Kamratstöd: 020666333@fredsbaskrarna.se
Facebook: Fredsbaskrarna
Twitter: Fredsbaskrarna


– Förmedlar det professionella
stödet

Svenska Soldathemsförbundet (SSHF)

Med utgångspunkt i den enskilda människans/familjens livssituation erbjuder Svenska Soldathemsförbundet (SSHF) kostnadsfri, professionell telefonrådgivning/stödsamtal samt kostnadsfri PREP-kurs i konfliktslösning och kommunikation för par i samband med utlandstjänstgöring. Invidzonen arbetar i ett mycket nära samarbete SSHF som möjliggör att vi kan hjälpa människor i nöd eller som är i behov av professionellt stöd. SSHF arbetar under tystnadsplikt och har en jourtelefon som man kan ringa till.

SSHF erbjuder: professionellt samtalsstöd, Prep-kurser, par- och familjerådgivning, nära dig, träffplatser lokalt. Läs mer om deras stödutbud på SSHFs webbplats

Kontaktuppgifter:
Kansliet: 070-571 1665
Stödtelefon: 070-570 9991
Telefon: 070–571 19 90 eller 070–571 14 94
Webbplats: www.soldathem.org
Mejl: info@soldathem.org
Facebook: Soldathem
Twitter: Soldathem


– Kamrater
för kamrater

Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund (SMKR)

Förbundet samordnar verksamheten mellan militära kamratföreningar över hela landet och företräder dem inför Försvarsmakten och resten av samhället. På förbundets hemsida hittar du information om inplanerade aktiviteter, till exempel föreläsningar, resor och studiebesök.

SMKR erbjuder: historia/traditioner, föreningar över hela landet, kamratlig samvaro, lokalt förankrat, backup på hemmaplan. Läs mer på SMKRs webbplats

Kontaktuppgifter:
Telefon: 08-611 8540
Webbplats: www.smkr.se
Mejl: smkr@telia.com
Facebook: SverigesMilitaraKamratforeningarsRiksforbund


Idrottsveteranerna (ny i pusslet)

Idrottsveteranerna är en ideell förening öppen för alla svenska veteraner som blivit sårade eller skadade och som vill utöva idrott. Idrottsveteranerna välkomnar också alla som vill engagera sig för att främja sårade och skadade veteraners idrottande.  Föreningens ändamål är att verka för att sprida kunskap om möjligheterna att delta i av föreningen, Försvarsmakten eller annan organisatör anordnade tävlingar och att sammanhålla föreningens deltagande i sådana tävlingar,

Idrottsveteranerna erbjuder:

  • att stärka samhörighet och kamratskap mellan sårade/skadade veteraner och med Försvarsmakten
  • att medverka till att skapa en god rehabilitering för idrottsintresserade sårade/skadade veteraner, samt att stödja deras utveckling inom idrott
  • att för att åstadkomma ovanstående, bilda en insamlingsstiftelse som söker bidrag från tänkbara sponsorer såsom Försvarsmakten, företag, nationella och internationella stiftelser och fonder

Kontaktuppgifter:
Telefon:
Webbplats: idrottsveteranerna.se
Mejl: leif.olmeborg@idrottsveteranerna.se
Facebook: idrottsveteranerna/?fref=ts


 

Läs mer här

 

 

SOCIALA MEDIER