Försvarsmakten

Invidzonen samarbetar med Försvarsmakten i frågor som rör anhörigstödet i Sverige idag. Invidzonen är en av fyra ideella organisationer som Försvarsmakten har upprättat ett formaliserat samarbetsavtal med.

För oss innebär avtalet ekonomiskt stöd till vår verksamhet och att vi genom det tillhandahåller kansli, anhörigstöd, säker hemsida med chatt och forum samt att Invidzonen kan fortsätta bedriva en oberoende verksamhet till förmån för andra anhöriga i liknande situation. 

Förutom att bidra med information som rör situationen som anhörig informerar vi om vår verksamhet på Försvarsmaktens anhörigträffar i samarbete med de centrala och lokala veteran- och anhörigsamordnare.

Information för anhöriga i Försvarsmakten
Koll på: Förkortningar inom Försvarsmakten


Polisens Utlandsstyrka

Invidzonen samarbetar med Polisens utlandsstyrka och ger stöd till dess anhöriga. Vi bidrar med information som rör situationen som anhörig till de tjänstgörande och får alltid möjlighet att träffa och föreläsa för personal som ska iväg.

Tack vare det formaliserade avtal som Invidzonen har med Polisens Utlandssektion möjliggörs föreningen att fortsätta bedriva en oberoende verksamhet till förmån för andra anhöriga i liknande situation. 

Information för anhöriga till Polisens Utlandsstyrka

SOCIALA MEDIER