I vår chatt är alla känslor och frågor tillåtna

Invidzonens chatt är till för alla anhöriga men vi stöttar även veteraner med frågor rörande deras anhöriga. I chatten kan du prata enskilt med en mentor, en medmänniska. En mentor är en anhörig som har förståelse och respekt för dig som vill prata, före, under eller efter insatstid. Alla mentorer jobbar ideellt, är certifierade och har tystnadsplikt. Vi förmedlar inte vidare det vi pratar om i chatten och du kan alltid vara anonym. Du är välkommen in och prata oavsett hur upplever din situation på hemmaplan eller insatsområde.

Så här chattar du, se vår instruktionsfilm

Praktisk information kring chatten

Till chatten  (länken aktiveras när chatten öppnat)

 Kontakta Invidzonen här om du har frågor kring chatten, idéer eller andra synpunkter.


Fastnat i tankegångar?

I chatten kan du prata av dig om du har fastnat i en oro, få perspektiv på olika saker stora som små eller bara komma in och prata av dig om du känner dig ensam. Man måste inte må dåligt för att besöka chatten kanske vill du bara dela med dig av något roligt som har hänt eller få svar på en faktafråga. Chatten är till för dig och de behov du har.

Trögt komma igång att chatta?

Ibland kan det kanske kännas lite trögt att komma igång att chatta. Du behöver inte känna att det ska vara någon artig introduktion. Det bästa är att bara kasta ur sig den första känslan som kommer. Berätta hur du känner, vad du tänker, har du några frågor, ställ dem rakt ut. Har du tankar, låt de komma. Det kan även vara bra att veta att du chattar enskilt med vår mentor (som själv är en erfaren anhörig). En chattsession kan vara allt ifrån fem minuter till två timmar.

Chatten är till för alla

Chatten är till för alla. Anhöriga, veteraner, killar, tjejer, män, kvinnor, ung som gammal. Alla som vill ställa frågor, vädra ett problem eller bara prata med någon som förstår. Någon som kan relatera till det en är med om på hemmaplan eller vid en internationell insats. Vi brukar säga att inga frågor är för stora eller för små. Med det menar vi att det är att frågan alltid är välkommen att ställas och sedan gör vi vad vi kan för att lösa uppdraget.

Chatta med någon som förstår

I chatten sitter Invidzonens mentorer. De är själva anhöriga och har varit med om minst en insats på hemmaplan. De finns i chatten för att lyssna, komma med reflektioner, ta reda på svar hos den som äger frågan eller förmedla vidare till professionellt stöd vid behov.

Din integritet

För oss är det viktigt att du ska ha möjlighet att vara anonym. Ibland kan det vara lättare att vara öppen med sina känslor om du får göra det utan att behöva avslöja vem du är. Vissa av de känslor som uppstår vid en insats på borta- eller hemmaplan är känslor du vanligtvis inte brukar ha och kanske inte heller känslor du är särskilt stolt över. Vi tror att det är viktigt för både anhöriga och veteraner att få prata ur sig lite om sina känslor för att lättare kunna släppa dem sedan och gå vidare, ta nya tag.

Tystnadsplikt

Alla som arbetar på Invidzonen har tystnadsplikt. Det betyder att vi inte får föra vidare uppgifter eller tankar som anförtros åt oss. Vi får inte heller avslöja uppgifter om den enskildes personliga förhållande om inte denne själv ber om det i ett skriftligt godkännande. Alla medarbetare skriver på ett tystnadspliktsavtal för att försäkrar att inte röja uppgifter om enskildas personliga förhållanden som de kommer i kontakt med.

Chatten bemannas av mentorer dvs anhöriga

Alla mentorer har själva gått igenom minst en insats på hemmaplan. Mentorerna är utbildade i samtalsmetodik och har gett sitt utdrag i brottsregistret samt skrivit under vårt tystnadspliktsavtal. Dessutom har de noggrant gått igenom Invidzonens riktlinjer och policys. Våra mentorer är medmänniskor. Om det skulle visa sig att det medmänskliga stödet inte räcker till kan vi hjälpa till med att förmedla vidare till professionellt stöd eller andra specialiserade ideella organisationer.