Bli mentor

Stor mentorstyrka

Tack vare anhöriga som vill avsätta värdefull tid för att dela med sig av sina erfarenheter av insatstiden, har vi en stor mentorstyrka som kan ta hand om våra aktiviteter till förmån för dig som anhörig. Innan man blir godkänd som mentor genomgår man en intervju efter att ha tagit del av och godkänt Invidzonens Riktlinjer & Policy.

I våra riktlinjer idag skriver man bland annat under ett tystnadspliktsavtal. Dessutom får alla blivande mentorer en kortare utbildning där vi går igenom bland annat samtalsmetodik, teknik och andra delar som är viktiga för mentorskapet. Nya mentorer får en fadder, en erfaren mentor som stöttar en tid fram till dess att en känner sig redo att "stå på egna ben".

Under och efter ditt uppdrag har du möjlighet att få ett intyg och referenser om ditt viktiga arbete hos oss. Som mentor hos Invidzonen får du inte vara aktiv i chatten under en pågående insats men givetvis kan du bidra på annat sätt.

Läs mer om våra mentorer här

Bli mentor Märk ditt meddelande ”MENTOR”