Under en tankesmedja som anordnades för anhöriga i våras uppkom en idé om att ha en frågespalt i vår tidning där anhöriga kan få ställa frågor om allt möjligt mellan himmel och jord. Invidzonen tar sedan frågorna vidare och försöker hitta rätt person för att ge svar. Under hösten efterlyste vi frågor från er och här är några av dem.

Frågorna kan ställas helt anonymt. Maila till

 


 


Är utlandsmissionen tvingande?

Fråga: Är utlandsmission verkligen tvingande såtillvida att om du kan bli uppsagd om du inte åker? Kan soldaten/officeren stå över en mission om han/hon hävdar familjeskäl?

Svar från Monica Larsson, Försvarsmaktens Veteranenhet: Som anställd inom Försvarsmakten har man tjänstgöringsplikt, det betyder att den anställde i sitt anställningsavtal skrivit på att vara tillgänglig för utlandstjänst. Självklart vill Försvarsmakten inte tvinga någon att åka, vid behov görs en individuell bedömning om någon tex har starka skäl för att inte kunna åka. Försvarsmakten försöker alltid se till människan och vara en god arbetsgivare men har även verksamhetens krav på sig att lösa uppgiften.  (IZ nr 4 2014-11-28)Snabba svängningar i planeringen

Fråga: Inom FM kan det svänga snabbt i planeringen. Den anställde kan planeras in för bortavaro med mycket kort varsel likväl som det kan bli inställt med lika kort varsel. Det ställer absoluta krav på mig som hemmavarande att lösa situationen genom att ta ut semester, föräldradagar som egentligen behövs till det de är till för, när jag som arbetar obekvämt inte kan det. När bortavaron ställs in så har min arbetsgivare (förhoppningsvis) redan tagit in en ersättare och jag förlorar en semesterdag/föräldradag. Jag anser att detta inte är rätt, hur löser Försvarsmakten det? Hur tänker de på oss anhöriga ur detta perspektiv? Varseltillägg för anhöriga – Ja tack!

Svar från Monica Larsson, Försvarsmaktens Veteranenhet: Försvarsmakten kan aldrig axla ansvaret för familjen, det är den anställde som måste ta ansvar för hur familjesituationen ser ut och går ihop. Under internationella insatser finns speciella barntillägg som är till för att underlätta för de hemmavarande att kunna leva ett så normalt liv som möjligt under tiden den anställde är borta. Barntillägget kan till exempel användas till barnpassning eller fritidaktiviteter. Att vara anställd inom Försvarsmakten är ett personligt karriärval precis som det egna ansvaret att ta hand om sin familj.  (IZ nr 4 2014-11-28)Baksidan med utlandsmissioner

Fråga: Varför skrivs det i närmast intill obefintligt om de soldatfamiljer/officersfamiljer som har det jättekämpigt under utlandsmissionerna i er tidning? Spaltmeter skrivs med fokus på det positiva men det finns också en baksida där mörkertalet säkert är stort.

Svar från Invidzonen: Vi har haft flera artiklar och reportage som beskriver just det, när insatsen blir en kämpig period och som till och med i vissa fall resulterat i att ett förhållande faktiskt tagit slut. Vi vill belysa både positiva och negativa upplevelser kring tiden före, under och efter en insats utomlands. Tyvärr är det dock få som har eller har haft det kämpigt som vill dela med sig av sina upplevelser i vår tidning. Vi uppmanar ofta anhöriga att skicka in texter och delta i arbetet med tidningen och alla anhöriga är välkomna att dela med sig av sin historia oavsett om upplevelsen är positiv eller negativ. Det är bara att höra av sig till redaktionen(at)invidzonen(punkt)se. Självklart kan ni vara anonyma.  (IZ nr 4 2014-11-28)Planeringen inför anhörigdagar

Fråga: Hur läggs planeringen upp inför anhörigträffarna på regementena? Personligen så saknar jag ett större fokus på oss anhöriga. Jag saknar info om hur vi ska bemöta våra barn, jag saknar att en anhörig (som INTE jobbar inom FM) delar med sig av sina tips & tricks inför en mission, under, efter. Både vad gäller oss vuxna & barn.

Svar från Monica Larsson, Försvarsmaktens Veteranenhet: Inför varje ny mission lägger regementet för de som ska åka upp anhörigträffarna själva. Veteranenheten stödjer planeringsarbetet så att alla anhörigträffar har några enhetliga delar som är viktiga att de alltid är med. Precis som att varje mission är unik är även sammansättningen av anställda och anhöriga det. All återkoppling är alltid välkommen, det är jättebra om anhöriga hör av sig och berättar vad de vill ha för information och aktiviteter under anhörigträffarna. Kom gärna med förslag.  (IZ nr 4 2014-11-28)Utbildningsnivå på anhörigsamordnarna

Fråga: Vad ställs det för krav i utbildning på anhörigsamordnarna vid regementena? Själv har jag fått till svar av en anhörigsamordnare att det räcker med att ha gjort egen utlandstjänstgöring för då vet man vad man pratar om.

Svar från Monica Larsson, Försvarsmaktens Veteranenhet: Det är regementschefen som beslutar om vem som ska vara anhörigsamordnare. Det finns inget krav på att ha varit ute på utlandsmission tidigare men man tittar på vem som är mest lämpad i organisationen. Utbildning och ett nätverk för anhörigsamordnare tillhandahålls av veteranenheten. Bland annat blir anhörigsamordnarna i ett nätverk som träffas två gånger om året för informationsutbyte. (IZ nr 4 2014-11-28)