När Invidzonen träffar anhöriga, veteraner och omvärld är vi oftast ute och föreläser. Vi möter många olika människor varje dag som vi vill ska få veta om föreningens stöd. Till vår hjälp har vi en folder, som presenterar vår verksamhet. 

 

Invidzonens Anhörigfolder 2020  (pdf)

Foldern kan även beställas kostnadsfritt via vårt kontaktformulär