Invidzonens verksamhet bygger på öppenhet och reflektion kring anhörigas idéer och behov samt samverkan och kommunikation med andra organisationer, myndigheter och experter. Organisationen tar inte ställning för eller emot Sveriges deltagande i internationella insatser. Vi är medmänniskor med erfarenhet från insats på hemmaplan. Verksamheten bygger på uppfattningen att det medmänskliga mötet och samtalet i sig är förändrande, bärande och en stärkande kraft.

Här kan du ta del av Invidzonens verksamhetsberättelse. En redovisning till våra avtalade myndigheter, till de anhöriga, till medlemmar och alla i vår omvärld.


(Klicka på bilden för att öppna filen) 

2013

2014

2015

2016

 

SOCIALA MEDIER