Invidzonens verksamhet bygger på öppenhet och reflektion kring anhörigas idéer och behov samt samverkan och kommunikation med andra organisationer, myndigheter och experter. Organisationen tar inte ställning för eller emot Sveriges deltagande i internationella insatser. Vi är medmänniskor med erfarenhet från insats på hemmaplan. Verksamheten bygger på uppfattningen att det medmänskliga mötet och samtalet i sig är förändrande, bärande och en stärkande kraft.

Här kan du ta del av Invidzonens verksamhetsberättelse. En redovisning till våra avtalade myndigheter, till de anhöriga, till medlemmar och alla i vår omvärld.


(Klicka på bilden för att öppna filen) 

för verksamhetsår 2013

för verksamhetsår 2014

för verksamhetsår 2015

för verksamhetsår 2016

för verksamhetsår 2017

för verksamhetsår 2018 för verksamhetsår 2019