Här kan du få information och kontaktuppgifter till repektive avtalade myndigheter och stödorganisationer. Om du känner att du behöver stöd och vägledning finns Invidzonens mentorer och kansli att fråga och ta hjälp av.

 

       Akut stöd anhöriga Försvarsmakten >>


   Akut stöd anhöriga Polisens utlandsstyrka >>

 Övrigt stöd

 

>> Kontakta Invidzonen

>> Invidzonens mentorer

>> Invidzonens samlade stöd

>> Stödbanken gällande vuxna

>> Stödbanken gällande barn

>> Stödorganisationer Försvarsmakten

SOCIALA MEDIER